Werkwijze

Intake

Nadat je bij ons bent aangemeld, maken we een afspraak met je voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek praten we over je psychische klachten, je delict(en) en problemen op andere gebieden.

De hulpverlener met wie je het intakegesprek hebt, bespreekt daarna in ons team welke behandeling het meest geschikt voor je is. Na het intakegesprek starten we de behandeling. In het eerste gesprek stellen we samen vast wat we gaan doen en we leggen dat vast in het behandelplan. Het kan ook zijn dat we je doorverwijzen naar een andere organisatie of afdeling als je daar beter op je plek bent.

Steun uit je omgeving

We betrekken je ouders, partner, kinderen of andere naasten graag bij de behandeling. Ten eerste omdat zij je kunnen steunen bij waar je mee bezig bent. Ze kunnen je stimuleren om verder aan jezelf te werken. Ten tweede kunnen we samen met mensen uit je omgeving bekijken waarom je vastgelopen bent. Het gaat er dan niet om een ‘schuldige’ aan te wijzen, maar om te leren van dingen die gebeurd zijn. We kunnen je helpen om de relatie met je ouders, partner of kinderen te verbeteren.

Hierbij geldt: we betrekken je ouders, partner of iemand anders alleen bij de behandeling als jij daar achter staat.

Ook betrekken we de mensen die vanuit andere instellingen bij jouw behandeling betrokken zijn. Bijvoorbeeld je reclasseerder, als je die hebt. Of als je in een andere instelling woont, betrekken we je begeleider van die instelling bij je behandeling.

Zorgpaden

Bij GGZ WNB bieden we zorg vanuit zorgpaden. Elk zorgpad is gericht op de behandeling van specifieke problematiek. In een zorgpad staan de stappen beschreven die tijdens de fase van onderzoek, behandeling en nazorg doorlopen worden. Op deze manier kan GGZ WNB haar zorg beter organiseren en cliënten goed informeren over welke zorg zij krijgen en wanneer en door wie deze wordt geboden.

Ieder zorgpad bestaat uit verschillende behandelvormen, waarvan we weten dat die het beste werken voor de specifieke problematiek waar het zorgpad zich op richt. De behandelvormen kunt u zien als bouwstenen. Welke bouwstenen worden ingezet, wordt samen met de cliënt (en zijn naasten) afgestemd op zijn hulpvraag en klachten.

Door te werken vanuit zorgpaden hebben alle betrokken hulpverleners altijd inzicht in waar een cliënt staat in zijn/haar zorgproces en welke doelen worden nagestreefd. Bent u onder behandeling bij GGZ WNB, dan kan uw behandelaar u informeren over het zorgpad dat u volgt en welke behandelvormen (zullen) worden ingezet.