Hulp bij psychische problemen

 

Wat is er aan de hand?

De Forensische Psychiatrie en Licht Verstandelijk Beperkten is bedoeld voor cliënten met of zonder een licht verstandelijke beperking, die delictgedrag of ernstig probleemgedrag hebben laten zien. Vaak zijn er problemen op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld: je hebt schulden, je gebruikt drugs of alcohol, je voelt je somber of angstig, je kunt erg agressief zijn, je hoort stemmen, je hebt geen werk of geen woning.

Psychische problemen

20180528123825_forensisch-down.jpg

Je krijgt een forensische behandeling als je door een psychische stoornis delicten hebt gepleegd. Vaak heeft de rechter dan uitgesproken dat een behandeling nodig is.
Forensische behandeling kent een aantal speciale behandelonderdelen, bijvoorbeeld:

 • Risicotaxatie. We maken minstens één keer per jaar een schatting van de kans op een nieuw delict.
 • Delictanalyse. Je kijkt samen met een behandelaar naar je delict(en), hoe je leven er toen uit zag, en wat je nodig hebt om in de toekomst geen delict meer te plegen.
 • Terugvalpreventie. Je kijkt samen met medecliënten, een ervaringsdeskundige en behandelaren naar hoe je in de toekomst delictgedrag of ernstig probleemgedrag kunt voorkomen.

Voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) bieden we een forensische behandeling of een reguliere behandeling. Reguliere behandeling betekent dat je geen delicten hebt gepleegd, maar wel psychiatrische problemen hebt en behandeling of begeleiding nodig hebt. Of soms vinden mensen in je omgeving het belangrijk dat je hulp krijgt.

Wanneer en hoe zoek je hulp?

Er zijn drie verschillende manieren om hulp te krijgen van de Forensische Psychiatrie en Licht Verstandelijk Beperkten.

 1. TBS-titel
  Als je een TBS-titel met een TBS-titel en een transmuraal verlofkader (in aanvraag) hebt, zal je hoofdbehandelaar contact kunnen zoeken met onze manager om jou aan te melden.
 2. Forensische titel
  Als de rechter je heeft veroordeeld en een forensische titel heeft gegeven, kunnen het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en psychologie (NIFP), je reclasseerder of je behandelaar in de gevangenis je aanmelden via het Informatiesysteem Forensische Zorg (IFZO).
 3. Regulier
  Als je geen forensische titel of TBS-titel hebt, kan je huisartsen of je behandelaar bij een andere hulpverleningsinstelling je aanmelden via het aanmeldformulier op de website van GGZ WNB.