Behandeling

We willen altijd samen met jou proberen te voorkomen dat je opnieuw problemen krijgt of delicten pleegt.

Ambulante behandeling

Een ambulante behandeling betekent dat je behandeling of begeleiding van ons krijgt, maar niet in een kliniek wordt opgenomen. Je woont thuis of je verblijft in een andere zorginstelling (bijvoorbeeld in een woonvorm, andere GGZ, instelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking). We proberen dan zoveel als mogelijk bij jou thuis af te spreken voor gesprekken. Of je komt op afspraak naar je behandelaar of naar een training/therapie. Je maakt zelf afspraken met je behandelaar hoe vaak en waar jullie contact met elkaar hebben. En mocht het even slecht met je gaan, dan kunnen we je vaker bezoeken om je door de moeilijke periode heen te helpen.

Deeltijdbehandeling

Deeltijdbehandeling betekent dat je één keer per 1 of 2 weken een hele dag therapie komt volgen.
De deeltijdbehandeling is specifiek voor mannen met een licht verstandelijke beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben laten zien of hierover vaak fantaseren. Je leert door middel van voorlichting, training, therapieën en gesprekken om meer inzicht te krijgen in je problematiek en je leert signalen te herkennen om uit de problemen te blijven. Je doet dit aan de hand van het “Blijf uit de problemen plan”.

Klinische behandeling

Een klinische behandeling betekent dat je wordt opgenomen in één van onze klinieken op het terrein van de GGZ WNB in Halsteren. Je woont dan als het ware tijdelijk in onze kliniek: je slaapt en eet er en volgt allerlei therapieën. Je krijgt een weekprogramma, waarin staat hoe laat de maaltijden zijn en wanneer je welke therapie krijgt. Er zijn huisregels die je op papier krijgt en waar je je aan moet houden. Daarnaast krijg je informatie over de gang van zaken op de afdeling. Zo mag je bijvoorbeeld geen drugs of alcohol gebruiken, anderen niet slaan en wordt van je verwacht dat je respectvol met anderen omgaat. Je kunt hierin ook lezen wanneer je je mobiele telefoon mag hebben.
Als je bent opgenomen in een kliniek, leef je daar met andere cliënten samen. Je zorgt samen voor de boodschappen en het koken. Je houdt samen de afdeling schoon en netjes. Ook volg je diverse therapieën samen.
Je krijgt twee Persoonlijk Begeleiders (PB-ers), die je ondersteunen in alle stappen van je behandeling. Ook krijg je een behandelaar (psycholoog of psychiater), met wie je je behandeling gaat uitstippelen. In de loop van je behandeling zul je met verschillende soorten medewerkers in contact kunnen komen. Zoals de activiteitentherapeut, jobcoach, maatschappelijk werker, arts, psychiater, verpleegkundige/begeleider, psycholoog. Er is dag en nacht personeel bereikbaar.

Je mag niet gelijk in je eentje van de afdeling af. We gebruiken verschillende stappen om je vrijheden op te bouwen. Bijvoorbeeld in stap 2: je mag enkel onder begeleiding van de afdeling. Er zijn stappen waarin je een maximum tijd zonder begeleiding van de afdeling mag. Er is ook een stap om zonder begeleiding van het terrein te mogen. Ook boodschappen doen voor de groep kun je in stappen opbouwen: onder begeleiding, met een groepsgenoot, zelfstandig.


Onderdelen die bij een opname in onze klinieken horen, zijn bijvoorbeeld:
Groepsgesprek. Elke week is er een gesprek op jouw afdeling met een behandelaar, iemand van de begeleiding en alle cliënten met wie je op de afdeling woont.
Themabespreking: Er wordt een onderwerp besproken in de groep met de begeleiding. Dit kunnen lastige onderwerpen zijn, zoals “wat zijn gevoelens”, of “hoe leg ik andere mensen uit waarom ik opgenomen ben”. Maar ook ontspannende onderwerpen, zoals een spelletjesmoment of een buitenactiviteit.
Oproepgesprek of feedbackgesprek. Als je een regel overtreedt of over iemand zijn grens gaat, kan dit in een gesprek worden uitgelegd. Een oproepgesprek of feedbackgesprek kan gevolgen hebben, zoals dat je vrijheidsstappen tijdelijk kwijtraakt of een opdracht in de groep moet doen.
Dagopening. Hierin vertel je in de groep aan hoe jij er vandaag bij zit, hoe je je voelt, in welke fase van je signaleringsplan je zit.
Controles. Je wordt geregeld gecontroleerd op het gebruik van drugs en alcohol. Ook kan je kamer gecontroleerd worden op gevaarlijke of verboden spullen om de afdeling veilig te houden.

Forensisch wonen

Forensisch wonen kun je in een woonvorm op het GGZ WNB-terrein, waar je kunt leren om zelfstandig(er) te gaan wonen. Hier wonen vooral cliënten die vanuit een kliniek komen of eerst in de gevangenis zaten. Dit is een tussenstap naar begeleid wonen of zelfstandig wonen. Je kunt leren hoe je het huishouden doet, zelf je boodschappen haalt en je dagen invult. Je woont hier maximaal 2 jaar. Je moet minstens 3 dagdelen dagbesteding of (vrijwilligers)werk hebben. Er wordt van je verwacht dat je dagelijkse problemen zoveel mogelijk zelf probeert op te lossen. Er is overdag en in de avond woonbegeleiding aanwezig om je hierbij te ondersteunen. In de nachten kun je in geval van nood de nachtdiensten van onze kliniek vragen om hulp.


Begeleiding en behandeling

Aan al onze cliënten bieden we maatschappelijk werk. Je kunt met een maatschappelijk werker praktische zaken aanpakken, zoals:
 • Een ID-bewijs of zorgverzekering aanvragen.
 • Een uitkering aanvragen en je schulden afbetalen.
 • Gesprekken voeren om de relatie met je ouders, partner of kinderen te verbeteren.
Voorbeelden van therapieën en trainingen die de behandeling je kan bieden:
 • Agressietraining. Je leert wat agressie is, hoe agressie er bij jou uitziet en hoe je beter met je gevoelens kunt omgaan. Hoe je zonder agressie of boosheid op lastige situaties kunt reageren.
 • Sociale vaardigheidstraining. Hier kun je leren beter voor jezelf op te komen, hulp te vragen, een praatje te beginnen, feedback te geven en te ontvangen.
 • VRIS-training. In deze training leer je over het aangaan en onderhouden van Vriendschap, Relaties, Intimiteit en Sociale relaties.
 • Activiteitentherapie. Je werkt hier aan je problemen met creatieve opdrachten, bijvoorbeeld door te schilderen of hout te bewerken.
 • Muziektherapie. Je kunt jezelf op een andere manier leren kennen bij deze therapie en door middel van muziek maken/luisteren aan je problemen werken. Er is ook een popband waar je je voor kunt opgeven, als je het leuk vindt om muziek te maken of te zingen.
 • Sociotherapie. Op de afdeling in de klinieken wordt voortdurend met jou aan je problemen gewerkt. Je wordt bijvoorbeeld geholpen problemen op een andere manier op te lossen dan je gewend bent.
 • Verslavingsgroep. Je leert wat een verslaving is, hoe verslaving bij jou werkt, wat middelen met je doen en hoe je kunt omgaan met je verslavingsprobleem.
 • Sport en dagbesteding. Iedere week zijn er mogelijkheden om te sporten op het GGZ-terrein. Ook kun je dagbesteding/hobby’s starten op het terrein, bijvoorbeeld in de kas, bij het magazijn, in een kook- of computercursus, bij het bloemschikken of kaarten maken, bij de boekbinderij of de fietsenmaker.
 • Jobcoach. Als je toe bent aan dagbesteding of (vrijwilligers)werk buiten het GGZ-terrein, is er een jobcoach die je daarbij kan ondersteunen.
 • Medicatie. Als je medicatie nodig hebt om beter met je problemen om te gaan, kun je daarvoor afspreken met een psychiater.
 • Groepsbehandeling zedenplegers. Deze groep is voor mannen zonder een verstandelijke beperking maar met seksueel grensoverschrijdend gedrag of veelvuldig fantaseren hierover. Je leert hier om je drang tot seksueel grensoverschrijdend gedrag onder controle te krijgen en te houden.
 • Ontspanningstraining. Je leert het verschil tussen spanning en ontspanning in je lichaam te voelen. Spanning kan samen gaan met allerlei problemen. Dus als je je beter kunt ontspannen, kunnen bepaalde problemen minder worden.