Medezeggenschap: Familieraad

 

Cliënten, medewerkers en familie zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschap binnen GGZ WNB. In verschillende raden praten zij mee over de koers van GGZ WNB en over ons beleid. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies, en dragen zo bij aan de voortdurende ontwikkeling van onze organisatie en de zorg die we leveren.

De Familieraad van GGZ WNB bestaat uit enthousiaste familieleden en naasten die zich betrokken voelen bij GGZ WNB en haar cliënten. Zij komen op voor de collectieve belangen van familie en naasten van cliënten. Dit doen zij door regelmatig in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur en gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast wordt veel samengewerkt met de Cliëntenraad en het Platform Ervaringsdeskundigen.

Meer informatie & contact

Meer informatie lees je in de informatiefolder van de familieraad.

Heb je een vraag of wil je de familieraad iets laten weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

  • familieraad@ggzwnb.nl
  • 0164 - 28 91 00