Familievertrouwenspersoon (fvp)

 

De familievertrouwenspersoon (fvp) is er voor familieleden en naasten van cliënten. Zorgen voor een familielid of naaste met psychische problemen kan namelijk zwaar zijn.

De fvp luistert naar je verhaal, geeft antwoord op je vragen, geeft informatie over ziekte en behandeling, geeft advies over zorg en wijst de weg naar organisaties die familieleden en naasten kunnen helpen. Soms is het lastig om iemand, die je familielid of naaste behandelt, te spreken te krijgen. De familievertrouwenspersoon helpt bij het leggen van contact met de behandelaar en kan je bij het gesprek begeleiden. Is het contact met de behandelaar verstoord of bent je het niet eens met het behandelteam, dan kan de familievertrouwenspersoon bemiddelen.

De fvp heeft ook een rol als belangenbehartiger en brengt de positie van familie en naasten onder de aandacht van GGZ WNB en wijst de instelling op regels die voor jou problemen geven.

De fvp heeft een onafhankelijke positie en is niet in dienst van GGZ WNB, maar van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. De fvp heeft een geheimhoudingsplicht en kan slechts met toestemming van de cliënt informatie verstrekken aan een derde. De diensten van de fvp zijn gratis.

De familievertrouwenspersoon van GGZ WNB is Els Dietvorst.

Meer informatie & contact

Meer informatie over de fvp lees je in de informatiefolder van de LSFVP (Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen). Ook kun je meer informatie en een filmpje met uitleg vinden op www.lsfvp.nl.

Wil je contact zoeken met de fvp? Je kunt de fvp bellen voor een afspraak of een e-mail sturen.