Ondersteuning voor
familie en naasten  

Als je partner, familielid of naaste in behandeling komt is dit vaak een ingrijpende gebeurtenis die niet alleen hen, maar ook jou als directe naaste raakt. Hier vind je informatie en ondersteuning die van belang is tijdens dit proces. 

Ondersteuning voor jou als naaste

Ondersteuning voor jou als naaste

Onze ervaring is dat we in samenwerking met familie en naasten de meest optimale zorg kunnen bieden aan cliënten en het herstel bevorderen. Wij informeren je zo goed mogelijk over de behandeling van je naaste zodat ook jij je gehoord en ondersteunt voelt gedurende het behandeltraject. Deze ondersteuning bieden op verschillende manieren:  

  • Informatiebijeenkomsten en familieavonden: We organiseren bijeenkomsten waar je meer te weten kunt komen over de behandeling en waar je ervaringen kunt delen met andere naasten. 
  • Familievertrouwenspersoon: Onze vertrouwenspersoon staat klaar om jou te ondersteunen en je vragen te beantwoorden. 
  • Familiebeleid: We hebben een duidelijk familiebeleid opgesteld, zodat je weet wat je kunt verwachten van ons als hulpverleners. 
  • Familie-ervaringsdeskundigen: Zij weten hoe het is als je familie of naaste een psychische kwetsbaarheid heeft. Ze begeleiden, vanuit hun ervaringsdeskundigheid, familieleden en naasten in hun eigen weg naar herstel.
Familieraad GGZ WNB 

Familieraad GGZ WNB 

De Familieraad vertegenwoordigt familieleden en naasten van cliënten en komt op voor hun belangen. Dit doen zij door regelmatig in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur en gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast wordt er veel samengewerkt met de Cliëntenraad en het Platform Ervaringsdeskundigen. De Familieraad organiseert daarnaast een aantal keer per jaar een informatie- of lotgenotenavond waar familieleden en naasten met elkaar in gesprek kunnen gaan over voor hen belangrijke thema’s. Deze avonden worden via onze online kanalen gecommuniceerd.  Wil je in contact komen met de leden van de Familieraad? Hier lees je hoe. 

Ondersteuning bij verplichte zorg (Wvggz) 

Ondersteuning bij verplichte zorg (Wvggz) 

Verplichte, ook wel onvrijwillige zorg genoemd, wordt verleend door GGZ WNB vanuit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wvggz. Verplichte zorg heeft een grote impact op de levens van cliënten, familie en naasten. Informatievoorziening en betrokkenheid bij de uitvoering van de verplichte zorg is voor familie en naasten van groot belang. In deze folder leggen we uit wat de rechten en plichten zijn voor zowel de cliënt als familie of naaste, en wat de verplichte zorg in de praktijk betekent. Zo wordt er onder andere gewezen op de ondersteuning die onze Familievertrouwenspersoon kan bieden en de mogelijkheden om je naaste te ondersteunen bij het opstellen van een eigen plan van aanpak.