Het Clientservicepunt (CSP)

Het Clientservicepunt (CSP) is er voor alle cliënten van GGZWNB, zowel op de wachtlijst als in behandeling. Het CSP wordt gerund door enkel ervaringsdeskundigen, mensen die weten hoe het is om een psychiatrische aandoening te hebben en die daarvan hersteld zijn. Wij zijn een servicepunt waar je al je vragen kunt stellen, van ‘hoe gebruik ik MijnGGZWNB?’ tot een gesprek met een ervaringsdeskundige.

Openingstijden en bereikbaarheid
Wij zijn elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 13.00 tot 16.00 uur. In deze tijd kun je ons bellen of binnen wandelen op onze locatie.

Telefoonnummer: 0164 – 287 111
Locatie: Laan van Brabant 78, Roosendaal. Begane grond, kamer 11.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De positieve invloed van ervaringsdeskundigen

 

Wat is een ervaringdeskundige?

Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf ervaring heeft of heeft gehad met een psychische aandoening en (grotendeels) is hersteld. De ervaringsdeskundigen bij GGZ WNB hebben zelf een herstelproces doorgemaakt en vanuit deze ervaring kunnen ze veel betekenen voor andere cliënten en hun naasten. De rollen van een ervaringsdeskundige zijn divers:

  • Bruggenbouwer De ervaringsdeskundige slaat een brug tussen cliënt en hulpverlener, in twee richtingen. Het kan gaan om mensen te verleiden tot zorg maar ook om de zorgverlener te verleiden tot overleg over keuzemogelijkheden in de behandeling.
  • Bondgenoot De ervaringsdeskundige is vooral een bondgenoot van cliënten, een soort belangenbehartiger en vertrouwenspersoon. De gedeelde grond van vergelijkbare ervaringen biedt begrip, herkenning en erkenning voor dat wat moeilijk te verwoorden, uit te leggen en te verdragen is.
  • De veranderaar De nadruk in deze rol ligt op de verandering van de opvattingen over en cultuur rondom geestelijke gezondheid en de zorg. De ervaringsdeskundige verkent met cliënten en medewerkers nieuwe opvattingen en mogelijkheden.
  • Luis in de pels‘ De ervaringsdeskundige heeft de rol om kritisch en spiegelend de zorg te verbeteren. Zijn kennis van binnenuit van belemmerende en stigmatiserende aspecten van zorg is een onmisbaar element voor het verbeteren van zorg.
  • Rolmodel De ervaringsdeskundige is ook een voorbeeld van hoe gewoon gek is. Zowel cliënten als medewerkers zien dat verwarring en zorgafhankelijkheid niet blijvend hoeven te zijn of allesbepalend voor iemands identiteit. In deze rol kan de ervaringsdeskundige ook bijdragen aan het normaliseren van de psychiatrie.

Ervaringsdeskundigen werken vauit de herstelondersteunende zorgvisie. Ze helpen andere cliënten met hun belemmeringen of kwetsbaarheden om positief naar de toekomst te kijken en te groeien naar zelfstandigheid. Ze bieden vooral een luisterend oor en proberen situaties bespreekbaar te maken.

Laagdrempelig

Het voordeel van een ervaringsdeskundige in het contact met de cliënt is dat het laagdrempelig en gelijkwaardig is. Ervaringsdeskundigen kunnen zich makkerlijker inleven in de cliënt en kunnen vanuit eigen ervaring tips en handvatten geven.

Daarnaast kunnen ze extra ondersteuning bieden die de cliënt wellicht nodig heeft naast de gesprekken met een hulpverlener. De cliënt blijft daarbij degene die de koers bepaalt, in samenspraak met de ervaringsdeskundige en de hulpverleners.

Achtergrond ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen van GGZ WNB hebben diverse achtergronden, zoals despressie, psychose, bipolaire stoornis, verslaving en/of forensische achtergrond, persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en autisme. Hierdoor zijn zij op verschillende gebieden inzetbaar.

Wilt u graag informatie over de inzet van ervaringsdeskundigen bij GGZ WNB?  Dat kan via:

E: ervaringsdeskundigen@ggzwnb.nl of

Angela van Dongen, M: 06-10009599

Chantal de Bont, M: 06-82510630.