De positieve invloed van ervaringsdeskundigen

 

Wat is een ervaringdeskundige?

Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf ervaring heeft of heeft gehad met een psychische aandoening en (grotendeels) is hersteld. De ervaringsdeskundigen bij GGZ WNB hebben zelf een herstelproces doorgemaakt en vanuit deze ervaring kunnen ze veel betekenen voor andere cliënten en hun naasten.

Wat doet een ervaringsdeskundige?

Ervaringsdeskundigen werken vauit de herstelondersteunende gedachte. Ze helpen andere cliënten met hun belemmeringen of kwetsbaarheden om positief naar de toekomst te kijken en te groeien naar zelfstandigheid. Ze bieden vooral een luisterend oor en proberen situaties bespreekbaar te maken.

Laagdrempelig

Het voordeel van een ervaringsdeskundige in het contact met de cliënt is dat het laagdrempelig en gelijkwaardig is. Ervaringsdeskundigen kunnen zich makkerlijker inleven in de cliënt en kunnen vanuit eigen ervaring tips en handvatten geven.

Daarnaast kunnen ze extra ondersteuning bieden die de cliënt wellicht nodig heeft naast de gesprekken met een hulpverlener. De cliënt blijft daarbij degene die de koers bepaalt, in samenspraak met de ervaringsdeskundige en de hulpverleners.

Achtergrond ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen van GGZ WNB hebben diverse achtergronden, zoals despressie, psychose, bipolaire stoornis, verslaving en/of forensische achtergrond, persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en autisme. Hierdoor zijn zij op verschillende gebieden inzetbaar.

Wilt u graag informatie over de inzet van ervaringsdeskundigen bij GGZ WNB?  Dat kan via:

E: ervaringsdeskundigen@ggzwnb.nl of

Angela van Dongen, M: 06-10009599

Chantal de Bont, M: 06-82510630.