Volwassenen

Voor volwassen voor positieve ontwikkeling.

Volwassenen

Ondersteuning voor volwassenen op weg naar welzijn

Bij GGZ WNB begrijpen we dat elke volwassene unieke uitdagingen heeft. Daarom bieden we een breed scala aan behandelingen die zijn afgestemd op jouw persoonlijke behoeften. Of het nu gaat om ambulante gesprekken, oefeningen of tijdelijke opnames, we streven ernaar om samen met jou passende oplossingen te vinden. Onze behandelingen kunnen worden aangepast aan de ernst en aard van je klachten, en we combineren ze indien nodig voor het beste resultaat. Of je nu kortdurende of langere trajecten nodig hebt, we staan naast je om je te begeleiden op weg naar herstel.

Volwassenen en LVB
Bij GGZ WNB (h)erkennen we dat er bij 40% van de volwassen cliënten een vermoeden van een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) of Zwakbegaafdheid is. We streven ernaar om zo passend mogelijk behandeling te bieden en aan te sluiten bij het intelligentieniveau en sociaal emotionele mogelijkheden. GGZ WNB heeft een specialistisch team werkzaam welke zich specifiek richt op de behandeling van deze doelgroep. In de behandeling is er aandacht voor het effect van de LVB op de psychische problemen. Per client wordt gekeken of behandeling door dit team overgenomen dient te worden of dat zij een aanvulling bieden op het reguliere al lopende behandeltraject.

Wanneer is het verstandig
hulp te zoeken?

Ervaar je somberheid, extreme angst of sterke stemmingswisselingen? Ontdek hoe GGZ WNB je kan ondersteunen met passende hulp en behandeling voor diverse psychische uitdagingen.
Ik heb last van <br>angst en spanning

Ik heb last van
angst en spanning

Ik heb al langer last van piekeren, stress, somberheid of angst en het wordt steeds erger.

Ik voel me vaak somber en verdrietig

Ik voel me vaak somber en verdrietig

Ik voel me al lang down en zonder energie, somber en verdrietig en kan niet meer genieten.

Ik heb last van stemmingswisselingen

Ik heb last van stemmingswisselingen

Ik heb last van ernstige depressieve en manische stemmingswisselingen.

Ik ervaar mijn omgeving anders dan anderen

Ik ervaar mijn omgeving anders dan anderen

Ik ervaar mijn omgeving anders dan anderen en neem soms andere dingen waar.

Ik heb last van <br>drukte in mijn hoofd

Ik heb last van
drukte in mijn hoofd

Ik kan me vaak slecht concentreren en heb last van drukte in mijn hoofd

Ik loop vast in de omgang met anderen

Ik loop vast in de omgang met anderen

Ik vind het lastig om met de andere mensen ik contact te gaan en raak vaak in conflict met anderen

Ik heb last van boosheid en/of woedeaanvallen

Ik heb last van boosheid en/of woedeaanvallen

Ik heb moeite om mijn boosheid en woede onder controle te houden.

Ik ervaar opdringerige gedachten of handelingen

Ik ervaar opdringerige gedachten of handelingen

Ik ervaar regelmatig de drang tot schadelijk handelen

Ik heb last van nare herinneringen

Ik heb last van nare herinneringen

Ik heb last van gebeurtenissen welke in het verleden zijn gebeurt.

Als familie of naaste van iemand met een psychiatrische kwetsbaarheid kun je allerlei vragen hebben. Vind hier tips en de juiste hulp voor je naaste, we geven je meer informatie over de hulp en mogelijkheden die GGZ WNB jou kan bieden.

Hulp voor volwassenen

Het is oké om je niet altijd goed te voelen en misschien zie je het even niet meer zitten. Maar het is belangrijk om te weten dat je niet alleen staat en er altijd hoop op verbetering is.

Als je het gevoel hebt dat je vastzit en er zelf niet meer uitkomt, aarzel dan niet om hulp te vragen. Dit kan bijvoorbeeld bij een vriend, familielid of professionele hulpverlener. Het delen van je problemen kan een enorme opluchting zijn en helpen om oplossingen te vinden.

Er rust nog vaak een taboe op psychische klachten, ondanks dat ongeveer 3 miljoen volwassenen in Nederland hier last van hebben. Maar het is belangrijk om te onthouden dat het niets is om je voor te schamen. Er zijn goede mogelijkheden om psychische hulp te krijgen. Zo kun je terecht bij de huisarts, een psycholoog of psychiatrisch hulpverlener.

Zoek tijdig hulp voor je psychische gezondheid

Zoek tijdig hulp voor je psychische gezondheid

Door open te staan voor hulp en steun te zoeken bij anderen, kun je werken aan het herstel van je psychische gezondheid en weer positief vooruitkijken naar de toekomst.

Wanneer psychische klachten steeds meer je functioneren in het dagelijks leven belemmeren, kan professionele hulp nodig zijn. Het is belangrijk om hier niet te lang mee te wachten. Aarzel niet en neem contact op met je huisarts. Deze bespreekt de mogelijkheden met je en verwijst je eventueel door naar GGZ WNB. Ook een specialist of andere arts kan je naar onze organisatie doorverwijzen.

Onze behandelingen voor
persoonlijke groei

Hoe jouw behandeling eruit ziet, hangt volledig af van wat je aankunt en nodig hebt. Afhankelijk van wat je hebt meegemaakt en hoe dit jouw leven beïnvloedt, zijn er veel mogelijke behandelingen. Samen kijken we welke behandeling het beste past en hoelang deze zal duren.
Aangepaste zorg voor jou.

Aangepaste zorg voor jou.

GGZ WNB beschikt over een uitgebreid behandelaanbod dat wordt aangepast aan jouw persoonlijke situatie. De meeste zorg wordt ambulant in gesprekken en door middel van oefeningen aangeboden. Een klein aantal cliënten wordt tijdelijk opgenomen in een kliniek. Voor mensen die langer zorg nodig hebben zijn er woonvoorzieningen. De aard en ernst van je klachten bepaalt de soort behandeling. Verschillende behandelingen kunnen ook gecombineerd worden en elkaar zo aanvullen of versterken. Samen met jou als cliënt zoeken we naar oplossingen; zo passend en licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk. We hebben korte intensieve trajecten, max. 12 sessies, en langer durende trajecten.

Onze werkwijze voor
volwassenen

Je bent doorverwezen

Je bent doorverwezen

Zodra we de verwijzing van de huisarts/specialist hebben ontvangen, bellen we jou om een afspraak te maken voor het aanmeldgesprek. We streven ernaar dit gesprek binnen twee weken met je te voeren.

Ter informatie: eerst worden de cliënten van de huidige wachtlijst uitgenodigd voor het aanmeldgesprek. Nadat deze gesprekken zijn afgerond, starten we met de aanmeldgesprekken voor nieuwe cliënten.

Je krijgt een aanmeldgesprek

Je krijgt een aanmeldgesprek

Tijdens het aanmeldgesprek onderzoeken we samen met jou je hulpvraag en wat er op verschillende gebieden in je leven speelt. We bekijken ook meteen of we jou de meest passende zorg kunnen bieden en/of (ook) andere organisaties betrokken moeten worden.

Je hebt een intakegesprek

Je hebt een intakegesprek

Als uit het aanmeldgesprek blijkt dat ons behandelaanbod passend is, plannen we binnen twee weken een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op jouw hulpvraag en bespreken we wat jij met je behandeling graag wilt bereiken. Als uit het aanmeldgesprek blijkt dat dagbesteding en/of begeleiding passend is krijg je geen intakegesprek maar kun je dit aanvragen bij de gemeente.

Je krijgt een adviesgesprek

Je krijgt een adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek bespreken we samen de mogelijke behandelingen die passend zijn bij jouw hulpvraag en leggen we dit vast in een behandelplan. Heb je nog even bedenktijd nodig, dan nemen we na één week weer contact met je op. Het komt ook voor dat het adviesgesprek gecombineerd wordt met het intakegesprek zodat de behandeling direct hierop kan volgen.

Soms is aanvullend onderzoek nodig

Soms is aanvullend onderzoek nodig

Soms is er na het intakegesprek nog aanvullend onderzoek nodig voordat je met een behandeling kan starten. Het onderzoek vindt zo snel mogelijk na het adviesgesprek plaats.

Je behandeling en/of begeleiding begint

Je behandeling en/of begeleiding begint

De behandeling voeren we uit volgens het behandelplan. Als je start met je begeleiding stellen wij tijdens je eerste afspraak samen het begeleidingsplan op. In het behandel/begeleidingsplan omschrijven we samen de doelen waaraan je gaat werken.

Solliciteren

Spreekt werken bij GGZ WNB jou aan? Graag ontvangen wij jouw CV en motivatiebrief waarna wij zo spoedig mogelijk contact met jou opnemen.

Kennismaking

In een (telefonisch) eerste gesprek zijn wij erg benieuwd naar jouw wensen zodat wij een juiste match kunnen maken met onze vacatures.

Meelopen

Na het kennismakingsgesprek bieden wij de kans om mee te lopen op een afdeling zodat jij een goede indruk kunt krijgen van je toekomstige baan.

Ons aanbod voor jou

Na het meelopen plannen we een arbeidsvoorwaardegesprek in zodat wij jou een passend aanbod kunnen doen.

Werken bij GGZ WNB

Gefeliciteerd met je nieuwe baan! Na het volgen van de introductiebijeenkomst start de inwerkperiode die wij afstemmen op basis van jouw functie zodat jij een vliegende start kan maken.

Tussentijdse gesprekken

Tussentijdse gesprekken

We vinden het belangrijk om tussentijds samen te kijken hoe je behandeling/begeleiding gaat, of je je doelen behaalt en of ons aanbod nog steeds past bij jouw hulpvraag. Als het nodig is, passen we het aanbod in overleg met jou aan.

Je krijgt een afsluitend gesprek

Je krijgt een afsluitend gesprek

Voordat je klaar bent met je behandeling/begeleiding, hebben we eerst een afsluitend gesprek. Tijdens dit gesprek kijken we samen hoe de behandeling/begeleiding is gegaan en welke resultaten je hebt behaald.

Nazorg

Nazorg

Tijdens het afsluitende gesprek bespreken we ook de mogelijkheden om te voorkomen dat je misschien weer behandeling en/of begeleiding nodig hebt. Hoe kun je je naasten, de huisarts of praktijkondersteuner vragen je te ondersteunen en wat kun je dan doen? Ook leggen we de mogelijkheden uit van Herstel XL (onze herstelacademie) en ons Cliëntservicepunt.

Aanmelding

Aanmelding

Wanneer we de aanmelding ontvangen hebben, krijgen de ouders/verzorgers een brief met de uitnodiging voor het eerste gesprek en (ROM-)vragenlijsten. Dit gesprek hebben ze samen met hun kind (vanaf 6 jaar). Als we vragen over de aanmelding hebben, nemen wij uiteraard contact op met de verwijzer.

Intakegesprek

Intakegesprek

In het eerste gesprek, het intakegesprek, kijken we samen met de ouders en het kind welke problemen er zijn, waarvoor er hulp wordt gezocht en wat voor een soort hulp dat zou kunnen zijn. Eén van onze hulpverleners (meestal een (GZ-) psycholoog of kinderpsychiater) neemt het kind dan ook apart om een eerste inschatting te kunnen maken van de problemen en het functioneren. Dit is een individuele psychologische of psychiatrische screening. Wij kijken hierbij altijd naar de unieke situatie van het kind en werken systeemgericht.

Onderzoek (diagnostiek)

Onderzoek (diagnostiek)

Vaak doen we eerst onderzoek (diagnostiek) om te kijken wat er precies aan de hand is. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van welke informatie al aanwezig is en welke onderzoeken er mogelijk elders al gedaan zijn.

Het onderzoek kan bestaan uit een aantal gesprekken met de ouders. In de gesprekken bespreken we de ontwikkeling en het functioneren van het kind en mogelijke factoren en gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op het kind. Soms gebruiken we hierbij speciale vragenlijsten.

Daarnaast kan er een psychologisch of kinderpsychiatrisch onderzoek worden gedaan. Ook doen we regelmatig een thuis-, school- of gezinsobservatie.

Advies

Advies

Op basis van alle beschikbare en verzamelde informatie kunnen wij een goed beeld vormen van de sterke en minder sterke kanten van ieder kind. Op basis daarvan kan er mogelijk een diagnose gesteld worden. Wij bespreken de resultaten van het onderzoek, de diagnose en het daaruit voortvloeiende advies voor behandeling met ouders en met het kind/jongere (afgestemd op zijn leeftijd en begripsniveau). Dit doen we bij voorkeur in de aanwezigheid van de jeugdprofessional, als die het kind naar ons verwezen heeft.

Behandelplan

Behandelplan

Op het moment dat we weten wat er aan de hand is, maken we met ouders en het kind een plan voor de behandeling (een behandelplan). Hierin staat welke doelen ouders en het kind willen bereiken met de behandeling. Samen bespreken we welke behandeling daar het beste bij past. Als de behandeling tussentijds verandert of de doelen veranderen, wordt dit in het behandelplan opgeschreven.

Samenwerking met de (huis)arts

Samenwerking met de (huis)arts

Wanneer wij een kind of jongere naar ons verwezen is door een huisarts, kinderarts of andere betrokken arts, zullen wij deze op belangrijke momenten informeren of betrekken bij onze zorg. Bij iedere cliënt waar er ook somatische aspecten zijn, is nauwe afstemming met de (huis)arts van groot belang. GGZ WNB werkt daarom al jaren nauw met hen samen.

Samenwerking met de jeugdprofessional

Samenwerking met de jeugdprofessional

In veel gevallen zal de jeugdprofessional een belangrijke verbindende schakel zijn, geheel in lijn met de visie voor jeugdzorg binnen de regio West-Brabant-West. Vandaar dat wij op belangrijke momenten de jeugdprofessional zullen informeren of betrekken bij onze zorg. Ook op het moment dat het einde van de behandeling in zicht komt, zullen we de jeugdprofessional tijdig informeren. Zo kan deze zorgdragen voor nazorg en monitoring van de situatie. Bij voorkeur doen we dit in een gezamenlijk gesprek met kind/jongere, ouders, behandelaar en jeugdprofessional. Onze ervaring is namelijk dat korte lijnen het beste werken.

Samenwerking met (passend) onderwijs

Samenwerking met (passend) onderwijs

Wij hebben, waar nodig, afstemming met het (passend) onderwijs. Ieder kind gaat naar school; het is een belangrijk onderdeel van zijn ontwikkeling en zijn leven. Als er iets aan de hand is met een kind, is het van belang dat de school hierover geïnformeerd en geadviseerd wordt, zodat ook zij het kind op de juiste manier kunnen benaderen en ondersteunen.

Check-in

Na een periode van 3 maanden zijn wij erg benieuwd hoe jij deze hebt ervaren. Daarom organiseren wij een online bijeenkomst waarin jij deze met ons kan delen.