Jongvolwassenen

Voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar voor positieve ontwikkeling.

Jongvolwassenen

Ondersteuning voor jong volwassenen op weg naar welzijn

Bij GGZ WNB helpen we jongvolwassenen op weg naar zelfstandigheid en welzijn. Onze behandelingen zijn gericht op het maken van eigen keuzes, het ontdekken van je identiteit en het opbouwen van een eigen leven. We ondersteunen je bij het opbouwen van een vriendenkring en het aangaan van relaties. Ook helpen we je op een gezonde manier los te komen van je ouderlijk gezin. Onze behandelingen vinden plaats op ambulante basis, waarbij je thuis of zelfstandig woont. Als een klinische opname nodig is, bekijken we samen wat het beste bij jou past.

Wanneer is het verstandig
hulp te zoeken?

Ervaar je somberheid, extreme angst of sterke stemmings-wisselingen? Ontdek hoe GGZ WNB je kan ondersteunen met passende hulp en behandeling voor diverse psychische uitdagingen.
Ik heb last van <br>angst en spanning

Ik heb last van
angst en spanning

Ik heb al langer last van piekeren, stress, somberheid of angst en het wordt steeds erger.

Ik voel me vaak somber en verdrietig

Ik voel me vaak somber en verdrietig

Ik voel me al lang down en zonder energie, somber en verdrietig en kan niet meer genieten.

Ik heb last van stemmingswisselingen

Ik heb last van stemmingswisselingen

Ik heb last van ernstige depressieve en manische stemmingswisselingen.

Ik ervaar mijn omgeving anders dan anderen

Ik ervaar mijn omgeving anders dan anderen

Ik ervaar mijn omgeving anders dan anderen en neem soms andere dingen waar.

Ik heb last van <br>drukte in mijn hoofd

Ik heb last van
drukte in mijn hoofd

Ik kan me vaak slecht concentreren en heb last van drukte in mijn hoofd

Ik loop vast in de omgang met anderen

Ik loop vast in de omgang met anderen

Ik vind het lastig om met de andere mensen ik contact te gaan en raak vaak in conflict met anderen

Ik heb last van boosheid en/of woedeaanvallen

Ik heb last van boosheid en/of woedeaanvallen

Ik heb moeite om mijn boosheid en woede onder controle te houden.

Ik ervaar opdringerige gedachten of handelingen

Ik ervaar opdringerige gedachten of handelingen

Ik ervaar regelmatig de drang tot schadelijk handelen

Ik heb last van nare herinneringen

Ik heb last van nare herinneringen

Ik heb last van gebeurtenissen welke in het verleden zijn gebeurt.

Als familie of naaste van iemand met een psychiatrische kwetsbaarheid kun je allerlei vragen hebben. Vind hier tips en de juiste hulp voor je naaste, we geven je meer informatie over de hulp en mogelijkheden die GGZ WNB jou kan bieden.

Hulp voor Jongvolwassenen

Tussen de 18 en 25 jaar maken jongeren veel veranderingen door. Ze gaan studeren of werken. Je gaat je eigen leven leiden als jongvolwassene, en grotendeels voor jezelf zorgen, zeker als je zelfstandig gaat wonen. Niet alle jongeren worden moeiteloos volwassen. Sommige jongeren hebben problemen waarvoor ze deskundige hulp nodig hebben. Daarbij kan de afdeling Jongvolwassenen van GGZ WNB hulp bieden. Onze hulpverleners zijn gespecialiseerd in psychische problemen bij mensen van ongeveer 18 tot en met 25 jaar. Wij onderzoeken wat er aan de hand, geven hier uitleg en advies over en bieden behandeling. Zo licht als mogelijk is, zo zwaar als noodzakelijk is en zo kort of zo lang als nodig is. Wij hanteren een herstelgerichte visie waarbij wij aansluiten bij de eigen kracht, regie en mogelijkheden van cliënten en hun ouder(s) en naastbetrokken gezinsleden.

Bij GGZ WNB helpen we je om zelf je keuzes te maken, te ontdekken wie je bent, een zelfstandige volwassene te worden, een vriendenkring op te bouwen en gezonde relaties aan te gaan. Je leert je los te maken van je gezin op een gezonde manier.

Jongvolwassenen en LVB
Bij GGZ WNB begrijpen we dat je als jongvolwassene unieke uitdagingen hebt. Daarom bieden we een breed scala aan behandelingen die zijn afgestemd op jouw persoonlijke behoeften. Bij GGZ WNB (h)erkennen we dat er bij 40% van de volwassen cliënten een vermoeden van een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) of Zwakbegaafdheid is. We streven ernaar om zo passend mogelijk behandeling te bieden en aan te sluiten bij het intelligentieniveau en sociaal emotionele mogelijkheden. GGZ WNB heeft een specialistisch team werkzaam welke zich specifiek richt op de behandeling van deze doelgroep. In de behandeling is er aandacht voor het effect van de LVB op de psychische problemen. Per client wordt gekeken of behandeling door dit team overgenomen dient te worden of dat zij een aanvulling bieden op het reguliere al lopende behandeltraject.

Onze behandelingen voor
persoonlijke groei

Hoe jouw behandeling eruit ziet, hangt volledig af van wat je aankunt en nodig hebt. Afhankelijk van wat je hebt meegemaakt en hoe dit jouw leven beïnvloedt, zijn er veel mogelijke behandelingen. Samen kijken we welke behandeling het beste past en hoelang deze zal duren.
Hoogopgeleide Professionals

Hoogopgeleide Professionals

Onze behandelaren zijn hoogopgeleid en gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van psychische en psychiatrische problemen bij jongvolwassenen. We kijken naar alle aspecten van jouw leven: je ontwikkeling, functioneren op school, in het gezin, sociale contacten en lichamelijke gezondheid.  Onze hulp is altijd afgestemd op jouw specifieke situatie. Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig en zo kort of lang als nodig. Bij GGZ WNB werken we herstelgericht en richten we ons op jouw eigen kracht en mogelijkheden.

Onze werkwijze voor
jongvolwassenen

Je bent doorverwezen

Je bent doorverwezen

Zodra we de verwijzing van de huisarts/specialist hebben ontvangen, bellen we jou om een afspraak te maken voor het aanmeldgesprek. We streven ernaar dit gesprek binnen twee weken met je te voeren.

Ter informatie: eerst worden de cliënten van de huidige wachtlijst uitgenodigd voor het aanmeldgesprek. Nadat deze gesprekken zijn afgerond, starten we met de aanmeldgesprekken voor nieuwe cliënten.

Je krijgt een aanmeldgesprek

Je krijgt een aanmeldgesprek

Tijdens het aanmeldgesprek onderzoeken we samen met jou je hulpvraag en wat er op verschillende gebieden in je leven speelt. We bekijken ook meteen of we jou de meest passende zorg kunnen bieden en/of (ook) andere organisaties betrokken moeten worden.

Je hebt een intakegesprek

Je hebt een intakegesprek

Als uit het aanmeldgesprek blijkt dat ons behandelaanbod passend is, plannen we binnen twee weken een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op jouw hulpvraag en bespreken we wat jij met je behandeling graag wilt bereiken. Als uit het aanmeldgesprek blijkt dat dagbesteding en/of begeleiding passend is krijg je geen intakegesprek maar kun je dit aanvragen bij de gemeente.

Je krijgt een adviesgesprek

Je krijgt een adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek bespreken we samen de mogelijke behandelingen die passend zijn bij jouw hulpvraag en leggen we dit vast in een behandelplan. Heb je nog even bedenktijd nodig, dan nemen we na één week weer contact met je op. Het komt ook voor dat het adviesgesprek gecombineerd wordt met het intakegesprek zodat de behandeling direct hierop kan volgen.

Soms is aanvullend onderzoek nodig

Soms is aanvullend onderzoek nodig

Soms is er na het intakegesprek nog aanvullend onderzoek nodig voordat je met een behandeling kan starten. Het onderzoek vindt zo snel mogelijk na het adviesgesprek plaats.

Je behandeling en/of begeleiding begint

Je behandeling en/of begeleiding begint

De behandeling voeren we uit volgens het behandelplan. Als je start met je begeleiding stellen wij tijdens je eerste afspraak samen het begeleidingsplan op. In het behandel/begeleidingsplan omschrijven we samen de doelen waaraan je gaat werken.

Tussentijdse gesprekken

Tussentijdse gesprekken

We vinden het belangrijk om tussentijds samen te kijken hoe je behandeling/begeleiding gaat, of je je doelen behaalt en of ons aanbod nog steeds past bij jouw hulpvraag. Als het nodig is, passen we het aanbod in overleg met jou aan.

Je krijgt een afsluitend gesprek

Je krijgt een afsluitend gesprek

Voordat je klaar bent met je behandeling/begeleiding, hebben we eerst een afsluitend gesprek. Tijdens dit gesprek kijken we samen hoe de behandeling/begeleiding is gegaan en welke resultaten je hebt behaald.

Nazorg

Nazorg

Tijdens het afsluitende gesprek bespreken we ook de mogelijkheden om te voorkomen dat je misschien weer behandeling en/of begeleiding nodig hebt. Hoe kun je je naasten, de huisarts of praktijkondersteuner vragen je te ondersteunen en wat kun je dan doen? Ook leggen we de mogelijkheden uit van Herstel XL (onze herstelacademie) en ons Cliëntservicepunt.