MijnGGZWNB

Psychologisch onderzoek – Psychodiagnostisch Centrum (PDC)


Binnen het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) worden verschillende soorten psychologisch onderzoek uitgevoerd door psychologen en psychodiagnostisch medewerkers. Het doel van een psychologisch onderzoek is het beter begrijpen van je klachten en het geven van adviezen voor verdere behandeling.

De inhoud van het psychologisch onderzoek hangt af van de onderzoeksvraag en bestaat uit een of meer gesprekken, het afnemen van vragenlijsten en het uitvoeren van praktische testen, schrijf- of vertelopdrachten. De psycholoog of psychodiagnostisch medewerker geeft je uitleg over het soort onderzoek dat je krijgt en bespreekt met jou de resultaten. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in je sterke en zwakke kanten en kunnen helpen bij het vinden van de meest geschikte behandeling voor je klachten. Elk psychologisch onderzoek is anders, omdat het onderzoek wordt afgestemd op de klachten en vragen van de cliënt.

Er kan onderzoek gedaan worden naar de intelligentie, hersenfuncties als geheugen, aandacht en concentratie, naar de manier waarop je kijkt naar gebeurtenissen, hoe jij daarop reageert en wat daarop van invloed is (geweest). Soms kan de psycholoog of psychodiagnostisch medewerker vragen om iemand uit je omgeving mee te nemen naar het gesprek voor aanvullende informatie (bv. je partner of een van je ouders).

Jouw eigen, actieve inbreng is voor het onderzoek van groot belang.

Voor meer informatie met betrekking tot het psychodiagnostisch onderzoek en de verschillende vormen verwijzen we je graag naar onze folder.