Crisishulp en crisiskaart

 

Crisis- en spoedhulp

Heb je acuut hulp nodig voor jezelf of zoek je acuut hulp voor iemand in je omgeving? Bel dan de huisarts of de huisartsenpost. De huisarts kan vervolgens onze crisisdienst bellen. Daar is 24 uur per dag een sociaal psychiatrisch verpleegkundige beschikbaar die meteen actie kan ondernemen. Ook is er altijd een psychiater beschikbaar.

De crisiskaart: goed voorbereid op een crisis

Voor mensen met problemen op het gebied van geestelijke gezondheid heeft de crisiskaart dezelfde functie als de SOS-ketting. Als iemand op reis in een crisis raakt, kan een hulpverlener door middel van de kaart, die bij zich wordt gedragen, heel snel inzicht krijgen in wat er met de eigenaar van de kaart aan de hand is. Het is dus een handig en belangrijk hulpmiddel om iemand snel te kunnen helpen.

Op de kaart worden onder andere het gebruik van medicijnen en specifieke wensen hoe iemand wil worden benaderd ingevuld. Ook naam en contactgegevens van de behandelaar en welke naasten er moeten worden gewaarschuwd bij een crisis staan op de kaart ingevuld. Voor bijzonderheden met betrekking tot de thuissituatie van de persoon die in crisis is geraakt, zoals kinderen of huisdieren waar voor moet worden gezorgd, is ook plek op de kaart.

De crisiskaart kun je hier downloaden:

Wil je meer informatie over de crisiskaart? Bekijk deze video.