Coronavirus

Informatie voor clienten en naasten over het coronavirus - Laatste update 13 augustus 2020

GGZ WNB volgt het nieuws over het coronavirus op de voet. Omdat we ons kunnen voorstellen dat er vragen leven, vindt u op deze pagina de belangrijkste informatie over het coronavirus (COVID-19-virus) in relatie tot onze instelling. 

Wij volgen de richtlijnen vanuit  het RIVM, rijksoverheid en GGD en vragen ook cliënten, naasten van cliënten en bezoekers de actuele adviezen op te volgen als ze een afspraak hebben op een van onze locaties. Voor het ondersteunende personeel van GGZ WNB geldt dit advies ook.

Voor het zorgpersoneel van GGZ WNB geldt de speciale RIVM-richtlijn voor zorgprofessionals. 
We beseffen dat deze maatregel gevolgen kan hebben voor de continuïteit van zorg voor onze cliënten. Een afspraak kan mogelijk niet doorgaan, of een bezoek aan een cliënt die bij ons verblijft is niet mogelijk. We hopen dat u begrip heeft voor de situatie, wij willen de continuïteit van zorg en veiligheid voor cliënten en medewerkers zo goed mogelijk waarborgen.

Handhygiëne zeer belangrijk! 
Hygiëne is heel belangrijk als het gaat om het voorkomen van besmetting met het coronavirus. Om mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen adviseren we een goede handhygiëne. Dit houdt in:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg in een afsluitbare afvalbak.
 • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
 • Schud geen handen.

Lees hier het laatste nieuws en updates.

Contact

 • Hieronder de antwoorden op veel gestelde vragen.
 • Het landelijk informatienummer van het ministerie van VWS is 0800 13 51.
 • Algemene informatie over het Coronavirus is te vinden op de website van het RIVM


VEEL GESTELDE VRAGEN
Om u op de hoogte te houden van onze voorzorgsmaatregelen en de verdere ontwikkelingen, hebben wij een overzicht gemaakt met antwoorden op veelgestelde vragen.

Gaat mijn afspraak bij GGZ WNB door?
Ja, behandelingen gaan weer via de reguliere weg door. Uiteraard met in acht neming van de RIVM-maatregelen. Cliënten worden hierover verder geinformeerd door hun behandelaar. Ook huisbezoeken en dagbesteding/-activiteiten zijn weer hervat. De werkwijze voor crisissituaties, intensieve thuisbehandeling en voor cliënten die verplichte zorg ontvangen is ongewijzigd.

Op bezoek komen? Het mag weer!
Familie en naasten van klinisch opgenomen cliënten zijn weer welkom op het landgoed.

Uiteraard zijn er een aantal spelregels:

 • Bezoek vindt plaats in een daarvoor ingerichte of aangewezen bezoekersruimte.
 • Bezoek mag ook met de cliënt een wandeling maken op het terrein.
 • Kom alleen en blijf niet langer dan een half uur.
 • Blijf thuis als u corona-achtige klachten heeft.
 • Houdt u zich aan de hygiene- en afstandsmaatregelen als u op bezoek bent.

We wensen u een fijn bezoek!

Waar kan ik extra hulp/informatie krijgen m.b.t. het cliëntenportaal MijnGGZWNB?
Het cliëntservicepunt light ondersteunt onze cliënten met het aan de slag te gaan met het cliëntenportaal MijnGGZWNB en hen zo een snelle toegang te bieden tot ervaringsdeskundige hulp. Het betreft een telefonische bereikbaarheid voor zowel cliënten op onze wachtlijst als voor cliënten reeds bij ons in zorg, zowel ambulant als klinisch. Het cliëntservicepunt light wordt telefonisch bemand door ervaringsdeskundigen van GGZ WNB.

Er kan maaandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 - 16.00 uur gebeld worden naar het nummer 0164 - 28 7111. Ervaringsdeskundige collega’s zijn dan bereikbaar om de cliënten te woord te staan. De ervaringsdeskundigen proberen op afstand de cliënten telefonisch te helpen op basis van hun eigen kennis van het cliëntenportaal. Daarnaast kunnen zij de cliënten een luisterend oor bieden en hen daar waar mogelijk wat tips geven om deze periode door te komen.

Waar kan ik terecht met vragen over het coronavirus in relatie tot mijn behandeling?
Bent u cliënt in zorg bij GGZ WNB en heeft u een vraag over de maatregelen die wij hebben genomen rondom corona en uw behandeling? We helpen u graag verder. Uw behandelaar staat voor u klaar. We zijn op verschillende manieren te bereiken. Via ons cliëntenportaal MijnGGZWNB of via telefoon. Vragen die worden gesteld in het cliëntenportaal worden ook zo snel mogelijk beantwoord.

Op welke manier kan ik GGZ WNB het beste bereiken als ik vragen heb over mijn afspraak?
We verzoeken cliënten daarom zoveel mogelijk zoals hierboven al aangegeven om vragen via het cliëntenportaal of de e-mail te stellen. Voor hulp m.b.t. het clientenportaal kunt u iedere werkdag van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur bellen naar het nummer 0164 - 28 7111.

Waar kan ik, als niet-cliënt van GGZ WNB terecht met vragen?
Bent u geen cliënt bij GGZ WNB, maar staat u bijvoorbeeld op de wachtlijst, bent u familie/naaste of heeft u een andere vraag? De collega’s van MIND Korrelatie helpen u graag en zijn elke dag tussen 9.00 en 18.00 bereikbaar voor hulp en advies. Kijk op www.mindkorrelatie.nl of bel 0900-1450. Ook het Rode Kruis is bereikbaar voor hulp en advies. De hulplijn is te bereiken via telefoonnummer 070 - 445 5888.

Waar kan ik terecht voor hulp en steun m.b.t. corona buiten GGZ WNB?
Er zijn binnen en buiten GGZ WNB verschillende iniatieven die hulp en ondersteuning aanbieden in deze tijden van corona. Voor een luisterend oor, hulp bij het cliëntportaal, hulp bij boodschappen, suicidepreventie en meer .Op deze hulpkaart vindt u het overzicht.

Opening gebouwen Landgoed Vrederust
Na een tijd gesloten te zijn geweest in verband met de coronamaatregelen, zijn deze gebouwen weer (soms in beperkte mate) opengesteld:

 • De Sprenge is weer opend (ook de kiosk).
 • De Ark (kerk) op Vrederust houdt op zondagen voor klinische cliënten weer kerkdiensten. Aanmelden is verplicht en maximaal 30 personen mogen in de kerk aanwezig zijn.
 • Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen (SBM )op Vrederust

Welke gebouwen/afdelingen van GGZ WNB op Landgoed Vrederust zijn nog gesloten?

 • De Agger (zwembad) op Vrederust

Kan ik als reacreant weer naar Landgoed Vrederust?
Recreatieve bezoekers aan Landgoed Vrederust zoals wandelaars, fietsers, sporters etc. zijn weer welkom op Landgoed Vrederust. Het blijft wel van cruciaal belang dat iedereen zich aan de regels houdt om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit geldt dus ook bij mooi weer. Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen en vermijd groepen mensen.

Gaan de inlopen van GGZ WNB door?
Een aantal inlopen gaat weer door onder strikte voorwaarden. Reservering voor deelname is verplicht. Of uw inloop weer doorgaat en onder welke voorwaarden, kunt u navragen bij de contactpersoon van de betreffende inloop zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Gaan geplande activiteiten en evenementen door?
Hierbij moet u denken aan bijeenkomsten voor personeelswerving, opleidingen, kennissessies etc. Dit hangt per activiteit af. Wilt u weten of de activiteit of bijeenkomst waar u interesse in heeft doorgaat? Neem contact op met de betreffende contactpersoon of afdeling van waaruit de activiteit wordt georganiseerd.

Gaat de dagbesteding/groepsactiviteiten door?
De groeps-dagbestedingsactiviteiten zijn weer hervat, uiteraard onder strikte coronamaatregelen.

Waar kan ik terecht voor extra hulp of ondersteuning?
U kunt hiervoor terecht bij verschillende hulpinstanties en bekijk onze GGZ WNB Corona hulpkaart. Hieronder vindt u een overzicht van diverse instanties.

 • MIND Korrelatie: MIND ondersteunt mensen met psychische problemen. De periode waar we nu in verkeren is voor velen stressvol. Als u te maken heeft met psychische klachten kan dit nog eens extra gelden. De collega’s van MIND Korrelatie helpen u graag en zijn elke dag tussen 9.00 en 18.00 bereikbaar voor hulp en advies. Kijk op www.mindkorrelatie.nl of bel 0900-1450.
 • Rode Kruis: Cliënten die vanwege het coronavirus in quarantaine of thuisisolatie zitten attenderen we graag op de hulplijn van het Rode Kruis voor ondersteuning. Deze is van 9.00 tot 21.00 uur te bereiken via telefoonnummer 070 - 445 5888.
 • Corona Loket: Voor mensen die angstig, gestrest of somber zijn vanwege het coronavirus. Het loket is bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op nummer 020-2444888.
 • De luisterlijn: Voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor en een goed gesprek. De luisterlijn is 24 uur per dag bereikbaar via 0900-0767.
 • 113 zelfmoord preventie: Eerste hulp bij levenspijn, voor mensen die denken aan zelfdoding. Deze hulplijn is 24 uur per dag bereikbaar via telefoon 0900-0113  
 • ADF Stichting: Angst, Dwang en Fobie stichting voor mensen met angst- en dwangklachten. Op werkdagen bereikbaar van 9.00 -13.30 uur op telefoon 0343-753009       
 • Kindertelefoon: Voor kinderen die vertrouwelijke gesprekken willen voeren en dit niet durven, willen, kunnen met anderen. De Kindertelefoon is bereikbaar van 11.00 tot 21.00 uur op telefoon 0800-0432.  

Staat uw vraag er niet tussen? Mail ons op coronavirus@ggzwnb.nl en wij proberen binnen drie werkdagen u van een antwoord te voorzien.