Cliëntwaardering

Onze cliënten een zo goed mogelijke behandeling geven die aansluit bij hun zorgvraag. Dat is wat de medewerkers van GGZ Westelijk Noord-Brabant willen bieden. Dit kunnen wij nog beter doen als wij weten hoe onze cliënten de behandeling hebben ervaren. Daarom meten wij elk jaar de cliënttevredenheid. Wij maken gebruik van landelijk ontwikkelde vragenlijsten. Voor volwassen cliënten is dat de Consumer Quality- index (CQi) en voor cliënten jonger dan 18 jaar en ouders van cliënten onder de 12 jaar de Jeugdthermometer.

Uitkomsten CQi

Cliënten die in 2016 de CQi ingevuld hebben gaven de behandeling van GGZ WNB gemiddeld het rapportcijfer 7,6. In 2015 was dat nog een 7,4.

Uitkomsten Jeugdthermometer

Jongeren vanaf 12 jaar gaven in 2015 de behandeling van GGZ WNB gemiddeld een 6,7. In 2014 gaven zij het rapportcijfer 6,8. Ouders van kinderen onder de 12 jaar gaven in 2015 de behandeling gemiddeld het rapportcijfer 7,5. In 2014 was dit nog een 7,4.

De uitkomsten van de CQi en de Jeugdthermometer worden elk jaar besproken met de Cliëntenraad, Familieraad en het Platform Ervaringsdeskundigen van GGZ WNB. Er worden, samen met de Raad van Bestuur en het management, acties opgesteld om de behandeling continu te blijven verbeteren.