Patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)

 

Heb je vragen of klachten waar je met de behandelaar niet uitkomt, dan kun je terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De pvp ondersteunt je met het vinden van een oplossing hiervoor en komt op voor de belangen van de cliënt, zoals de cliënt die zelf ziet.

De pvp weet welke rechten en plichten je als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg hebt. Als de cliënt een klacht heeft over een medewerker, kan de pvp helpen in een gesprek met deze medewerker. De pvp staat altijd aan de kant van de cliënt. Ook ondersteunt de pvp de cliënt als deze een klacht wil voorleggen aan de klachtencommissie.

De pvp heeft een geheimhoudingsplicht en kan slechts met toestemming van de cliënt informatie verstrekken aan een derde. Bovendien is de pvp onafhankelijk. De pvp is niet in dienst van de instelling waar je behandeld wordt, maar bij de landelijke Stichting PVP.

Meer informatie & contact

Ondersteuning door de lokale pvp kan worden ingeroepen door klinische cliënten. Wil je contact zoeken met de pvp? Je kunt de pvp bellen voor een afspraak of een e-mail sturen. Je kunt de pvp ook op de afdeling ontmoeten, want zij komt regelmatig langs. Je mag altijd contact met de pvp opnemen, ook onder therapietijd. De pvp is Simone Lommers en zij is als volgt bereikbaar:

Simone Lommers PVP
Telefoon: 06-33179239
E-mail: s.lommers@pvp.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Alle ambulante cliënten kunnen bellen naar de helpdesk van de stichting pvp, waar zij kunnen rekenen op ondersteuning door een vast team helpdesk-medewerkers (pvp-en). Indien de helpdesk-medewerker je niet verder kan helpen en er een lokale pvp nodig is, dan zullen zij de vaste pvp ter plaatse inschakelen.

De helpdesk is te bereiken op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur en op zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur. Op feestdagen is de helpdesk gesloten. De helpdesk is te bereiken via telefoon 0900- 444 88 88 (lokaal tarief) of e-mail: helpdesk@pvp.nl.