Beheer van cliëntenfinanciën 

 

Soms kunnen cliënten niet zelf hun geldzaken regelen bijvoorbeeld door een verstandelijke handicap, ziekte, psychiatrische stoornis of dementie. Familie of vrienden helpen vaak, maar soms is dat niet wenselijk of mogelijk. Dan zijn er twee opties: de Patiëntenbank en de Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen (SBM). 

De Patiëntenbank is een service vanuit GGZ WNB voor cliënten die langere tijd in de instelling zullen verblijven en niet zelfstandig hun financiën kunnen of mogen beheren. De Financiële Administratie van GGZ WNB regelt voor hen dan zaken zoals zakgeld, betalingen voor bijvoorbeeld de kapper of de was en kasstortingen. Cliënten kunnen voor deze service worden aangemeld via de afdeling of maatschappelijk werker. 

De Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen (SBM) levert de diensten beschermingsbewind, schuldenbewind en budgetbeheer. SBM is een onafhankelijke professioneel bewindvoerder. Voor elke cliënt opent SBM een aparte bankrekening en eventueel een leefgeldrekening. Ze kunnen ook ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld de belastingaangifte, verzekeringen en het indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar. Lees meer