MijnGGZWNB

Vroeger en verder

Deze groepstherapie is bedoeld voor vrouwen die zich onveilig hebben gevoeld in hun jeugd en daar klachten door hebben gekregen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn geweest van seksueel misbruik en/of lichamelijk geweld. In de therapie leert u omgaan met de gevolgen van de traumatische gebeurtenissen nu en in de toekomst, zodat uw klachten verminderen en u beter kunt gaan functioneren.

Tijdens deze groepstherapie krijgt u uitleg over posttraumatische stressklachten en zullen thema’s besproken worden zoals vertrouwen en wantrouwen, omgaan met grenzen, schuld, schaamte en geheimen en gevolgen voor huidige relaties. Dit alles om meer grip op uw klachten te krijgen. Verder leert u technieken om bepaalde klachten te verminderen of er beter mee om te kunnen gaan. Bijvoorbeeld bij nachtmerries, flashbacks, stemmingswisselingen en zelfbeschadigend gedrag. U krijgt handvatten om beter voor uzelf te zorgen en uw gedrag, denkpatronen en zelfbeeld te veranderen. De groep is niet gericht op het verwerken van het verleden. Nare ervaringen worden niet gedetailleerd in de groep besproken. Het is dan ook nodig een individuele behandelaar te hebben aan wie u steun kunt hebben tussen de bijeenkomsten door.

De groep bestaat uit 20 wekelijkse bijeenkomsten en 2 terugkombijeenkomsten. De groep wordt gegeven door twee therapeuten.

Veel mensen vinden groepstherapie vooraf best spannend. Het voordeel van groepstherapie is dat u begrip en herkenning vindt bij anderen en u met nieuw gedrag kunt oefenen in een veilige groepssituatie. Ook kunt u veel hebben aan de ervaringen van anderen. Uiteraard wordt in de groep vertrouwelijk met informatie omgegaan.

Terug naar alle behandelingen