MijnGGZWNB

Vaktherapie

Vaktherapie is een therapievorm waarbij vooral doen en ervaren centraal staat. Het doel van vaktherapie is uw psychische klachten te verminderen, draaglijker te maken en/of te accepteren waardoor u zich beter in uw vel voelt. Om dit doel te bereiken wordt gebruik gemaakt van een expressief middel zoals muziek, creatief materiaal of beweging.

Er zijn verschillende vormen van vaktherapie, waarbij verschillende middelen worden toepast op een therapeutische manier:

  • Beeldende therapie: maakt gebruik van creatieve materialen zoals bijvoorbeeld verf, hout en klei.
  • Muziektherapie: maakt gebruik van het luisteren en/of maken van muziek.
  • Psychomotore therapie: maakt gebruik van beweging; lichamelijke activiteiten en oefeningen en lichaamservaring.
  • Dramatherapie: maakt gebruik van bijvoorbeeld rollenspelen, improvisatiespel en andere spelvormen uit het theater.

Het bijzondere aan deze therapievorm is dat voor het bereiken van uw doelstelling (bv. een betere stemming, passend gedrag of acceptatie van een verlies) dus gebruik wordt gemaakt van een expressief middel, zoals muziek of beweging. Het gaat niet om het resultaat, maar om het ervaren en inzicht krijgen in uzelf. Hoe u creatief te werk gaat is een afspiegeling van hoe u dat in het dagelijkse leven doet. In de therapie kunt u emoties ervaren en zo nodig bespreken. Vaktherapie vindt meestal plaats in een groep. Veel mensen vinden groepstherapie vooraf best spannend. Het voordeel van groepstherapie is dat u begrip en herkenning vindt bij anderen en u met nieuw gedrag kan oefenen in een veilige groepssituatie. Ook kunt u veel hebben aan de ervaringen van anderen. Uiteraard wordt in de groep vertrouwelijk met informatie omgegaan.

Terug naar alle behandelingen