MijnGGZWNB

Vaktherapie Psychomotore Therapie (PMT)

Het doel van psychomotore therapie is het verminderen of verdwijnen van psychische klachten via beweging en lichaamservaring. Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out hebben ook een lichamelijke kant. Een psychomotorisch therapeut richt zich speciaal op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Psychomotorische therapie bestaat uit lichamelijke activiteiten, oefeningen en opdrachten. Door middel van beweging en lichaamservaring onderzoekt u samen met de therapeut uw gedrag, gedachten en gevoelens in bepaalde situaties. U wordt zich bewust van uw sterke kanten en waar u moeite mee heeft. Al doende kunt u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen herkennen en begrijpen. Dit helpt vervolgens om anders met uw klachten en problemen om te gaan. U kunt in de PMT oefenen met nieuw gedrag wat meer bij u past. Wanneer het verminderen van de ernst van de psychische klacht niet haalbaar is, leert u om te gaan met de situatie en de klacht te accepteren. De PMT kan individueel plaatsvinden of in een groep. Veel mensen vinden groepstherapie vooraf best spannend. Het voordeel van groepstherapie is dat u begrip en herkenning vindt bij anderen en u met nieuw gedrag kan oefenen in een veilige groepssituatie. Ook kunt u veel hebben aan de ervaringen van anderen. Uiteraard wordt in de groep vertrouwelijk met informatie omgegaan.

Terug naar alle behandelingen