MijnGGZWNB

Vaktherapie Muziek

Binnen muziektherapie wordt het luisteren naar en/of het maken van muziek als middel ingezet om uw psychische klachten te verminderen, draaglijker te maken en/of te accepteren waardoor u zich beter in uw vel voelt.

Met behulp van muziektherapie kunt u oefenen met het in contact zijn met uzelf, uw instrument en de ander. Om samen te kunnen spelen moet je naar elkaar luisteren, op elkaar afstemmen (qua tempo, geluidssterkte, ritme, enz.). De muziek therapeut begeleidt dit. Dit zorgt voor veiligheid, waarbinnen u kunt werken aan uw doelen. De doelen kunnen liggen op het vlak van ervaren en uiten van uw gevoelens, versterken van uw zelfbeeld en eigen kracht, vergroten van sociale omgang enz. Via muziek kunt u uw emoties kwijt, uw gevoelens van verdriet en verlies ervaren. Door gehoord te worden kan het gevoel toenemen invloed op situaties te hebben en door anderen gezien en gewaardeerd te worden. Vaardigheid in het spelen van muziekinstrumenten is niet nodig. Het gaat niet om het resultaat, maar om het ervaren en inzicht krijgen in uzelf. Muziektherapie wordt gegeven in speciaal daarvoor ingerichte ruimtes, waar de instrumenten waarmee u kunt werken aanwezig zijn.
Gedrag wordt zichtbaar binnen de muziek en daardoor te benoemen in de muziek. De muziektherapeut en de groep kunnen u hiervan bewust maken. U krijgt de ruimte om te experimenteren met alternatieve vormen van gedrag. U ervaart hierbij welke effecten andere oplossingen kunnen hebben. De ervaring maakt dat u dit beter vast kunt houden.

Muziektherapie vindt meestal plaats in een groep. Veel mensen vinden groepstherapie vooraf best spannend. Het voordeel van groepstherapie is dat u begrip en herkenning vindt bij anderen en u met nieuw gedrag kan oefenen in een veilige groepssituatie. Ook kunt u veel hebben aan de ervaringen van anderen. Uiteraard wordt in de groep vertrouwelijk met informatie omgegaan.

Terug naar alle behandelingen