MijnGGZWNB

Vaktherapie Beeldend

Beeldende therapie is een behandeling voor mensen met psychische klachten vooral als u moeilijk over uw problemen kunt praten of wanneer u er juist heel goed over kunt vertellen, maar daarmee aan uw gevoelens voorbij gaat. Het doel is door beeldende middelen zoals tekenen, boetseren, schilderen, etc. een veranderingsproces hierin te bewerkstelligen.

Met behulp van verschillende materialen, zoals papier, potlood, verf, hout en klei brengt u uw gedachten, ideeën, problemen, maar ook uw behoeften en gevoelens in beeld. De therapeut helpt u materialen en werkvormen te zoeken die bij u passen. U leert te ervaren en uit te drukken wat met woorden soms moeilijk gaat. De beeldende therapeut begeleidt het beeldend werken. Wat u bezighoudt wordt tijdens het werken zichtbaar, voelbaar en bewust. Dit kan spannend zijn en soms ook gevoelens oproepen die zijn weggestopt. De therapeut praat hierover met u en helpt u grip te krijgen op uw problemen, er anders mee om te gaan en er eventueel woorden voor te vinden. U heeft de ruimte om te experimenteren, fouten te maken en opnieuw te beginnen.
Vaardigheid in schilderen, kleien enz. is niet nodig. Het gaat niet om het resultaat, maar om het ervaren en inzicht krijgen in uzelf. Beeldende therapie wordt gegeven in speciaal daarvoor ingerichte ruimtes, waar de materialen waarmee u kunt werken aanwezig zijn. Het kan individueel of in een groep gegeven worden. Veel mensen vinden groepstherapie vooraf best spannend. Het voordeel van groepstherapie is dat u begrip en herkenning vindt bij anderen en u met nieuw gedrag kan oefenen in een veilige groepssituatie. Ook kunt u veel hebben aan de ervaringen van anderen. Uiteraard wordt in de groep vertrouwelijk met informatie omgegaan.

Terug naar alle behandelingen