MijnGGZWNB

Vaardigheidstraining voor volwassenen met ASS; autisme spectrum stoornis

Deze vaardigheidstraining is speciaal bedoeld voor volwassenen met de diagnose ASS. Het doel van deze groepstraining is het aanreiken van strategieën en het aanleren van vaardigheden zodat u in het dagelijkse leven beter kunt gaan functioneren.

Mensen met ASS ervaren vooral problemen in de communicatie, sociale omgang met anderen, omgaan met gevoelens en het flexibel denken en handelen. De thema’s die in de training aan bod komen zijn omgaan met gevoelens, het veranderen van gedrag en gedachten (via cognitieve gedragstherapie) en acceptatie. Indien wenselijk kan ook aandacht besteed worden aan communicatie en voor jezelf opkomen (assertiviteit). De groep wordt begeleid door 2 hulpverleners en bestaat uit maximaal 9 personen, allen met de diagnose ASS. Er zijn 12 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur, steeds met een korte pauze. De diagnose ASS kan vele vragen en reacties oproepen. De voorkeur is dat deelnemers eerst ook hebben deelgenomen aan de psycho-educatiegroep ASS, zodat iedereen met dezelfde kennis van ASS instroomt. Veel mensen vinden groepstraining vooraf best spannend. Het voordeel van groepstraining is dat u begrip en herkenning vindt bij anderen en u met nieuw gedrag kan oefenen in een veilige groepssituatie. Ook kunt u veel hebben aan de reacties en ervaringen van anderen. Uiteraard wordt in de groep vertrouwelijk met informatie omgegaan.

Terug naar alle behandelingen