MijnGGZWNB

Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS II)

VERS II is het vervolg op VERS I. Als je VERS I goed doorlopen hebt en je in staat bent de VERS I vaardigheden toe te passen, dan kan VERS II hierop een vervolg zijn. Het doel is herhaling en verdieping van wat je geleerd hebt in VERS I, zodat je meer grip krijgt op je emoties.

In VERS II komen de volgende onderwerpen aan bod, in de training worden dit stappen genoemd:
Stap 1: doelen bepalen
Stap 2: vertrouwen en risico’s nemen
Stap 3: hanteren van boosheid
Stap 4: hanteren van impulsiviteit
Stap 5: hanteren van relaties
Stap 6: een draaiboek schrijven
Stap 7: assertiviteit
Stap 8: keuzes maken

VERS II bestaat uit 18 bijeenkomsten. VERS II is anders van opzet dan VERS I. De bijeenkomsten zijn eens per 2 à 3 weken en duren 2 à 2½ uur. De meeste stappen beslaan 2 à 3 bijeenkomsten. Er wordt van je verwacht dat je alle stappen volgt. Je kunt bij de start van iedere stap beginnen. Bijvoorbeeld, je begint bij stap 3 en eindigt bij stap 2.

Er wordt een bijdrage gevraagd voor de kosten van het cursusmateriaal.

Terug naar alle behandelingen