MijnGGZWNB

Uit de schaduwgroep

De groep ‘Uit de schaduw’ is ontwikkeld voor vrouwen die thuis te maken hebben (gehad) met lichamelijk of geestelijk geweld door hun partner. Het doel is het verkrijgen van veiligheid in uw leefsituatie en toewerken naar verwerking van de heftige ervaringen.

De behandeling is gericht op het verkrijgen van veiligheid. De terugkerende situaties van geweld worden besproken. Er is aandacht voor uw eigen manier van reageren en het veranderen daarvan zodat uw weerbaarheid vergroot. Er is ruimte om dit te oefenen waardoor u zich steviger in uw schoenen voelt staan.

De groep bestaat uit twaalf bijeenkomsten van twee uur en een kwartier. De groep is halfopen; dat betekent dat er na 12 weken geëvalueerd wordt en dat er dan besloten kan worden of je nog kan leren van deelname aan een
volgende ronde. Per groep zullen er nieuwe deelnemers instromen en ook een aantal vrouwen blijven zitten. Deze vrouwen worden ervaringsdeskundigen genoemd. Omdat zij al langer deelnemen kunnen ze nieuwe deelnemers helpen in hun verwerkingsproces. Er kunnen acht tot tien vrouwen deelnemen en de groep wordt begeleid door twee therapeuten. Veel mensen vinden groepstherapie vooraf best spannend. Het voordeel van groepstherapie is dat u begrip en herkenning vindt bij anderen en u met nieuw gedrag kan oefenen in een veilige groepssituatie. Ook kunt u veel hebben aan de reacties en ervaringen van anderen. Uiteraard wordt in de groep vertrouwelijk met informatie omgegaan.

Terug naar alle behandelingen