MijnGGZWNB

Steunende en structurerende behandeling

Door individuele gesprekken met een zorgverlener kun je leren om beter en anders om te gaan met je problemen. Steunende en structurerende behandeling is erop gericht dat je je sterke en zwakke kanten leert kennen, waardoor je je eigen leven beter kunt sturen en je zelfvertrouwen groter wordt. Je krijgt voorlichting over je klachten, wat daarbij van invloed is en hoe je daarmee om kan gaan. Je leert moeilijke situaties te herkennen en tijdig te signaleren. Je leert je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden te accepteren en je grenzen aan te geven.

Deze behandeling bestaat uit individuele gesprekken met een behandelaar of verpleegkundige. Naast het accepteren van je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, krijg je ook inzicht in welke keuzes bij jou passen en hoe je om kan gaan met spanningen. Hoe zorg je voor bijvoorbeeld een goed eet-, slaap- en leefpatroon. Je krijgt inzicht in je functioneren op je werk of op school en wat je daarin zou kunnen verbeteren. Deze gesprekken zijn zoveel mogelijk praktisch gericht, zodat je gelijk aan de slag kan gaan met de adviezen. Jouw eigen, actieve inbreng is voor het resultaat van de behandeling van groot belang.

Terug naar alle behandelingen