MijnGGZWNB

Sologangersgroep voor jongvolwassenen

De Sologangersgroep is een specifieke cursus voor jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis. Het doel is dat je meer zicht krijgt op je eigen sterke en zwakke kanten en dat je sociale vaardigheden en de manier waarop je om kunt gaan met dagelijkse problemen versterkt worden.

Tijdens de bijeenkomsten praat je met leeftijdgenoten over waar je tegenaan loopt, wat dit voor jou betekent en hoe je sterke kanten je hierbij kunnen helpen. Je leert ook nieuwe vaardigheden om je beter te kunnen redden in het dagelijks leven en gemakkelijker met andere mensen om te kunnen gaan.

De groep komt 8 keer per jaar bij elkaar. De groep heeft maximaal 9 deelnemers. Er zijn 2 begeleiders. In de groep leer je met elkaar en van elkaar. Veel mensen vinden groepstherapie vooraf best spannend. Het voordeel van groepstherapie is dat je begrip en herkenning vindt bij anderen en je met nieuw gedrag kan oefenen in een veilige groepssituatie. Ook kun je veel hebben aan de ervaringen van anderen. Uiteraard wordt in de groep vertrouwelijk met informatie omgegaan.

Er kan een kleine bijdrage gevraagd worden voor de cursusmap.

Terug naar alle behandelingen