MijnGGZWNB

Schematherapie

Als kind ontwikkelt u uw eerste (onbewuste) ideeën over wie u bent, hoe u zich moet gedragen en wat u van de wereld kunt verwachten. Deze patronen in denken, voelen en gedrag noemen we schema’s. Bij schematherapie krijgt u inzicht in de invloed van ervaringen uit uw jeugd op uw gedachten, gevoelens en gedrag van nu en hoe u dit kunt veranderen. Het is een specialistische therapie voor mensen met (borderline) persoonlijkheidsproblematiek.

Schematherapie gaat ervan uit dat ervaringen uit uw kindertijd lang kunnen doorwerken in uw leven. De schema’s vormen de bril waardoor u naar de wereld kijkt; ook op latere leeftijd. Samen met uw behandelaar onderzoekt u hoe uw schema’s zijn ontstaan en hoe ze van invloed zijn op de problemen die u in het nu ervaart. Vervolgens gaat u oefenen met andere manieren van denken, voelen en handelen. U leert uw dieperliggende behoeftes en gevoelens te herkennen en ze op een gezonde manier te uiten. U leert ongewenste schema’s te verzwakken en gezonde gedachten en gedrag te versterken. Schematherapie wordt zowel individueel als in een groep aangeboden. Veel mensen vinden groepstherapie vooraf best spannend. Het voordeel van groepstherapie is dat u begrip en herkenning vindt bij anderen en u met nieuw gedrag kan oefenen in een veilige groepssituatie. Ook kunt u veel hebben aan de ervaringen van anderen. Uiteraard wordt in de groep vertrouwelijk met informatie omgegaan.

Terug naar alle behandelingen