MijnGGZWNB

Psychologische behandeling

Er zijn verschillende vormen van psychologische behandeling. Het doel van de behandeling is uw psychische klachten te verminderen, draaglijker te maken en/of te accepteren waardoor u zich beter in uw vel voelt. Psychologische behandeling is een proces van samenwerken. Daarbij gaat u met uw psycholoog in gesprek om samen te werken aan uw herstel.

Psychologische behandelingen zijn bijvoorbeeld gebaseerd op cognitieve- gedragstherapie, schematherapie, EMDR. Tijdens de psychologische behandeling kunt u zich bijvoorbeeld richten op: het verhelderen, uiten en/of veranderen van gedachten, gevoelens en gedrag, het zelf leren oplossen of hanteren van problemen, het ontdekken, ontwikkelen en leren inzetten van uw eigen kracht, het verwerken van de impact van een trauma, u zelf beter leren kennen en accepteren, het vergroten van uw zelfredzaamheid. De behandelingen kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Veel mensen vinden groepstherapie vooraf best spannend. Het voordeel van groepstherapie is dat u begrip en herkenning vindt bij anderen en u met nieuw gedrag kan oefenen in een veilige groepssituatie. Ook kunt u veel hebben aan de ervaringen van anderen. Uiteraard wordt in de groep vertrouwelijk met informatie omgegaan.

Terug naar alle behandelingen