MijnGGZWNB

Psychodiagnostisch onderzoek (psychologisch onderzoek)

Een psychodiagnostisch onderzoek wordt gedaan om je functioneren in kaart te brengen. Het doel van het psychodiagnostisch onderzoek is het beter begrijpen van je klachten en het geven van adviezen voor verdere behandeling. Bij dit onderzoek kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten en testen.

Het onderzoek bestaat uit een of meer gesprekken, het afnemen van vragenlijsten en het uitvoeren van praktische testen, schrijf- of vertelopdrachten. De psycholoog geeft je uitleg over het soort onderzoek dat je krijgt en bespreekt met jou de resultaten. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in je sterke en zwakke kanten en kunnen helpen bij het vinden van de meest geschikte behandeling voor je klachten. Elk psychodiagnostisch onderzoek is anders, omdat het onderzoek wordt afgestemd op de klachten en vragen van iedere cliënt. Er kan onderzoek gedaan worden naar de intelligentie, hersenfuncties als geheugen, aandacht en concentratie en naar de manier waarop iemand kijkt naar gebeurtenissen, hoe hij daarop reageert en wat daarop van invloed is (geweest). Soms kan de psycholoog vragen om iemand uit je omgeving mee te nemen op gesprek voor aanvullende informatie (bv. je partner of een van je ouders).

Het is belangrijk dat je goed uitgerust bent tijdens het onderzoek. Jouw eigen, actieve inbreng is voor het onderzoek van groot belang.

Terug naar alle behandelingen