MijnGGZWNB

Psychiatrisch onderzoek

Een psychiatrisch onderzoek wordt gedaan als iemand psychische klachten heeft of er een vermoeden is van een psychische aandoening.

Het psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van een psychische aandoening (diagnose) en het bepalen van de ernst van de klachten. In kaart wordt gebracht wat eventuele oorzaken zijn en welke factoren van invloed zijn op de psychische klachten. Op basis van zijn onderzoek, bepaalt de psychiater welke behandeling het beste bij jouw situatie past en geeft daar uitleg over. De resultaten van het psychiatrisch onderzoek zijn uitgangspunt voor het behandelplan.

Een psychiatrisch onderzoek kan ook worden uitgevoerd om te onderzoeken of medicatie een goed effect kan hebben op de klachten. Of om te onderzoeken of er wellicht toch sprake is van een andere psychische aandoening dan eerst werd gedacht. Of om te evalueren of de behandeling het gewenste resultaat heeft. Ook kijkt een psychiater naar de lichamelijke toestand van een cliënt, hij is immers arts en specialist.

Tijdens het onderzoek stelt de psychiater vragen om een beter beeld te krijgen van je klachten. Soms gebruikt hij daarbij vragenlijsten. Ook kan hij een lichamelijk of ander onderzoek (bv. bloedonderzoek) voorstellen. Soms kan de psychiater vragen om iemand uit je omgeving mee te nemen op gesprek voor aanvullende informatie (bv. je partner of een van je ouders).

Soms is er sprake van een crisissituatie en wordt een psychiater ingeschakeld door de politie of een crisisdienst van de GGZ. Hij beoordeelt dan wat er met iemand aan de hand is (diagnose) en welke aanpak en maatregelen nodig zijn in het belang van de cliënt en zijn omgeving.

Terug naar alle behandelingen