MijnGGZWNB

Motiverende gesprekken

Soms heeft u vragen of twijfels over het nut / noodzaak van een bepaalde behandeling. Bijvoorbeeld vanuit een eerdere ervaring of vanuit hoe u zich nu voelt. In deze gesprekken worden deze twijfels met u besproken en welke behandeling het meest passend is in uw situatie.

De gesprekken zijn individueel. Samen met uw behandelaar bespreekt u welke behandeling u kan helpen, hoe u hiervoor gemotiveerd kunt raken en gemotiveerd kunt blijven. De gesprekken vinden eens per 14 dagen plaats of in overleg.

Terug naar alle behandelingen