MijnGGZWNB

Klinische behandeling en opname

Klinische behandeling is een zeer intensieve vorm van behandeling, waarbij je bent opgenomen in een klinische afdeling. Je verblijft korte of langere tijd dag en nacht bij GGZ WNB. Een klinische behandeling kan nodig zijn, wanneer je psychische klachten zo ernstig zijn, dat ze je leven ontwrichten en lichtere vormen van zorg onvoldoende effect zullen hebben. Het doel van klinische behandeling is om de klachten zodanig te verminderen en dragelijk te maken, dat je daarna weer je eigen leven kan oppakken, meestal in combinatie met een vervolgbehandeling.

Een klinische opname schrikt mensen vaak af. Vaak is een klinische opname juist geschikt om in een relatief korte periode veel vooruitgang te boeken. Een opname kan ook nodig zijn als er sprake is van een crisissituatie of om uit te zoeken wat er aan de hand is. Je krijgt je eigen kamer en er wordt gezorgd voor eten en drinken. Bezoek is mogelijk in overleg met je behandelaar.

Een klinische opname/behandeling duurt niet langer dan noodzakelijk is en wordt gegeven door een behandelteam, die samen met jou kijkt welke behandeling het meest passend is. De behandeling bestaat uit het volgen van verschillende therapieën. Een groot deel van de behandeling is in groepsvorm. In een groep heeft iedereen soortgelijke problemen, zodat je begrip en herkenning vindt bij elkaar en elkaar kunt helpen. Sommige mensen zien op tegen behandeling in een groep. Toch blijkt het voor velen hét instrument voor een geslaagde therapie. Niet iedere klinische behandeling is hetzelfde of duurt even lang. Dit hangt af van de problematiek waarvoor je behandeling krijgt en hoe snel je vooruitgang boekt. Tijdens de behandeling worden, in overleg met jou, naasten uit je omgeving betrokken. Deze kunnen je dan tijdens de behandeling en in de periode daarna zo goed mogelijk ondersteunen. Jouw eigen, actieve inbreng is voor de behandeling van groot belang.

Terug naar alle behandelingen