MijnGGZWNB

Intensieve Home Treatment (IHT)

In het Nederlands vertaald betekent IHT ‘intensieve thuisbehandeling’. Deze behandeling kan worden ingezet als uw situatie (tijdelijk) zo ontregeld is dat u deze niet meer de baas bent. Intensieve thuisbehandeling helpt u weer te herstellen. Bij IHT bent u met uw behandelaar overeengekomen dat uw eigen omgeving hier de beste plaats voor is. Zo kan een opname en/of crisis voorkomen worden of verkort worden.

De bezoeken en contactmomenten worden door verschillende teamleden gedaan en zullen in overleg met u plaatsvinden. U kunt het team 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken voor als het niet goed gaat met u. IHT-hulpverleners maken een analyse van uw situatie en er wordt een herstel- en begeleidingsplan opgesteld. IHT werkt het beste als u zich zo actief mogelijk inzet en door de voor u belangrijke mensen actief te betrekken bij de begeleiding. Tijdens de IHT houden we samen in de gaten of het verantwoord is en blijft dat u thuis behandeld wordt. Het IHT-team blijft betrokken totdat de crisis is verholpen of totdat u naar de juiste behandeling bent verwezen en u daar in zorg bent. Het is vanzelfsprekend dat veiligheid en respectvol met elkaar omgaan heel belangrijk zijn. Dit betekent geen agressie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ook is het van belang dat als er medicatie is voorgeschreven, u deze medicatie volgens voorschrift inneemt om uw herstel te bevorderen.

Terug naar alle behandelingen