MijnGGZWNB

Intensief groepsprogramma stemming en angststoornissen

Deze intensieve groepstherapie is bedoeld voor volwassenen met forse, al langere tijd bestaande, angst- en stemmingsklachten. Er is vaak sprake van verdriet en emotionele eenzaamheid. Het doel van de therapie is het verminderen van uw klachten en toegroeien naar een leven waarin u zich verbonden voelt met andere mensen, met wie u uw emoties kunt delen.

De behandeling is gericht op het verminderen van uw klachten, maar ook op onderliggende (persoonlijkheid gerelateerde) patronen die de klachten in stand houden. Bijvoorbeeld te veel controle willen, kan leiden tot problemen zoals sociaal isolement, perfectionisme en het niet durven nemen van risico’s. Tijdens de behandeling is er onder andere aandacht voor een gezonde leefstijl, het bewust worden van gevoelens, het uiten van gevoelens en het vergroten van sociale vaardigheden. Daarnaast bespreekt u samen met uw behandelaar welke persoonlijke doelen u graag zou willen bereiken.

Het behandelprogramma bestaat uit drie dagdelen. De groepsgrootte bestaat uit maximaal acht volwassen deelnemers. Het betreft een doorlopende groep, dat wil zeggen dat mensen op elk moment kunnen instromen of uitstromen. De behandelduur bedraagt minimaal zes maanden en kan tot maximaal 12 maanden duren.

Veel mensen vinden groepstherapie vooraf best spannend. Het voordeel van groepstherapie is dat u begrip en herkenning vindt bij anderen en u met nieuw gedrag kunt oefenen in een veilige groepssituatie. Ook kunt u veel hebben aan de ervaringen van anderen. Uiteraard wordt in de groep vertrouwelijk met informatie omgegaan.

Terug naar alle behandelingen