MijnGGZWNB

Intake

Het eerste gesprek met een zorgverlener (intaker) van GGZ WNB noemen wij intake. Het doel van het intakegesprek is om met elkaar kennis te maken met elkaar en om de aard en ernst van uw klachten en de wijze waarop uw klachten uw dagelijks leven beïnvloeden, in kaart te brengen. Ook kunt u dan aangeven wat u verwacht van de behandeling (uw hulpvraag).

Het is mogelijk om iemand mee te nemen naar het gesprek. Er wordt gevraagd of u al eerder bent behandeld voor dezelfde (of andere) klachten en welk resultaat dat heeft gehad. Zo nodig vragen wij u om een of meerdere vragenlijsten in te vullen, die kunnen helpen bij het bepalen wat er aan de hand is en welke behandeling nodig is.

Na de intake overlegt het behandelteam over uw hulpvraag en klachten en welke behandeling het meest passend is. Na dit overleg wordt u In het adviesgesprek door de intaker geïnformeerd over uw mogelijke diagnose en welke behandeling daarbij het meest geschikt is, welke alternatieven er zijn en wat daar de voor- en nadelen van zijn. Ook wordt besproken wat u zelf kunt doen tijdens de behandeling en hoe anderen u kunnen helpen. Samen besluiten we welke vormen van behandeling worden opgestart en met welk doel. Dit leggen we vast in het Individueel Behandelplan (IBP).

Soms kan het zijn, dat er geen behandeling door GGZ WNB nodig is of dat een behandeling of begeleiding door anderen beter passen bij uw situatie.

Terug naar alle behandelingen