MijnGGZWNB

Groepstherapie

Groepstherapie is therapie waarin je met anderen ervaringen delen en naar oplossingen zoekt. Groepstherapie kan de vorm hebben van een cursus waarin u vaardigheden leert (zoals voor uzelf opkomen of uzelf ontspannen). Of de therapie is gericht op het krijgen van meer inzicht in jezelf. Je gaat binnen de groep op zoek naar je valkuilen, onder andere in het contact met anderen. Wat u in de groepstherapie ontdekt over uzelf, neemt u mee naar uw dagelijkse leven.

Groepstherapie is vooral zinvol wanneer het contact met anderen, en de valkuilen hierin, een belangrijk behandeldoel zijn. Wanneer mensen het advies krijgen voor een groepsbehandeling schrikken zij hier vaak voor terug. Met onbekenden over je problemen praten, open zijn over dingen die je moeilijk vindt, het idee lang te moeten luisteren naar verhalen van anderen, wéér degene zijn die luistert zijn veelgehoorde bezwaren. Tocht blijkt groepstherapie een hele effectieve manier van therapie te zijn. Tijdens de therapie kunt u erachter komen wat anderen bij u oproepen en wordt u zich bewust van de manier waarop u op anderen reageert. Binnen de veilige omgeving van de groep kun je experimenteren met ander gedrag en dat in je dagelijks leven gaan toepassen. In een groep vind je herkenning, ontmoet je mensen met dezelfde problemen die echt begrijpen waar je het over hebt en vind je voorbeelden van hoe mensen anders met problemen omgaan. Dit vind je niet binnen een individuele therapie. Als mensen eenmaal groepstherapie volgen, ervaren zij dat als heel prettig.

Een groep bestaat meestal uit zes tot acht personen. De groep komt (vaak) wekelijks bij elkaar in een bijeenkomst van (meestal) anderhalf uur. U werkt onder begeleiding van een of twee therapeuten. Tijdens de bijeenkomsten is er afwisselend aandacht voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer komt de één meer aan bod, de andere keer de ander. U kunt veel leren van de andere groepsleden. Voor het beste resultaat is het belangrijk om altijd aanwezig te zijn. Bij sommige groepsbehandelingen krijg je thuisopdrachten. Je wordt hier vooraf door de therapeut over geïnformeerd.

Terug naar alle behandelingen