MijnGGZWNB

Ergotherapie

Indien u problemen ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen die u door een lichamelijke of psychische beperking niet meer (zo goed) kunt doen, kan de ergotherapeut u hierbij ondersteunen. Het doel van de therapie is het vergroten van uw zelfredzaamheid bij uw dagelijkse handelingen.

Bij dagelijkse handelingen kunt u denken aan uzelf wassen, aankleden enz. of het voldoende kunnen bewegen. Ook kan er gekeken worden naar ondersteuning bij huishoudelijke taken, werktaken en mogelijkheden om te ontspannen. Alle werkzaamheden bij elkaar kunnen soms een te grote belasting zijn. De ergotherapeut kan dan helpen de verschillende taken in kleine stukjes op te delen waardoor de uitvoering overzichtelijker en makkelijker wordt. Ook kan het zijn dat u door lichamelijke problemen bijvoorbeeld moeite hebt naar het toilet te gaan. Een haak in het toilet kan dan bijvoorbeeld helpen, waardoor u makkelijker overeind kunt komen. De ergotherapeut kijkt naar uw wensen en mogelijkheden. De ergotherapeut biedt u training bij het anders uitvoeren van de dagelijkse handelingen en bij het gebruiken van hulpmiddelen. Ook kan de ergotherapeut u ondersteunen bij het verkrijgen van deze hulpmiddelen.

Terug naar alle behandelingen