MijnGGZWNB

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een volwaardige en effectieve therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR wordt m.n. wanneer er sprake is van PTSS (posttraumatische stress-stoornis) en andere traumagerelateerde angstklachten. Het doel van EMDR is het verminderen van klachten zoals spanning, somberheid, nachtmerries en herbelevingen die in verband worden gebracht met een trauma.

EMDR werkt vaak snel, maar kan ook een intensieve therapie zijn. Daarom zal de therapeut niet alleen vertellen wat hij gaat doen en waarom, maar ook uitgebreid bespreken hoe de cliënt zijn emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven. Bij de start van EMDR wordt eerst aandacht besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten ten gevolge van een traumatische gebeurtenis. De therapeut zal vragen de traumatische gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus, zoals het volgen van de vingers van de therapeut of het horen van geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden . Omdat het denken aan een traumatische herinnering zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Doordat het brein dingen tegelijk moet doen, is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de traumatische herinnering, waardoor deze haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Voor meer informatie over EMDR: https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/

Terug naar alle behandelingen