MijnGGZWNB

Cognitieve training

In het behandelprogramma Cognitieve Training krijgt u inzicht in uw gevoelens, gedachten en gedrag in bepaalde situaties en hoe u dat kunt veranderen. U leert tijdig lichaamsspanning te herkennen en hoe daarmee om te gaan via ontspanningstechnieken. Daardoor verminderen uw psychische klachten.

U volgt deze training in groepsverband. U krijgt steeds opdrachten, die helpen om inzicht te krijgen in welke gedachten, gevoelens en gedrag u heeft in bepaalde situaties. Vervolgens toets je of deze gedachten wel realistisch zijn. U kunt bijvoorbeeld vinden dat u altijd goed moet presteren, waardoor u moeilijk met mislukkingen om kunt gaan. In deze training leer je deze gedachten te vervangen door positieve, realistischere gedachten. Daarnaast leer je ontspanningstechnieken.

Sommige mensen vinden training in een groep een bezwaar. Het voordeel is echter dat je begrip en herkenning vindt bij anderen en je met nieuw gedrag kan oefenen in een veilige groepssituatie. Ook kun je veel hebben aan de ervaringen van anderen. Uiteraard wordt in de groep vertrouwelijk met informatie omgegaan.

Deze training kan als voorbereiding gevolgd worden voor een individuele behandeling bij onder meer depressieve klachten, stress, angst.

Terug naar alle behandelingen