MijnGGZWNB

Ouderen (65+)

Inleiding

In elke fase van het leven, kunnen er psychische klachten ontstaan. Maar bij het ouder worden zijn er ontwikkelingen die deze klachten kunnen versterken, bijvoorbeeld verlieservaringen, veranderingen in het sociale netwerk, eenzaamheid, afnemende vitaliteit en lichamelijke klachten. Het is mogelijk dat u al langere tijd of met perioden last hebt van psychische klachten of dat u deze pas op latere leeftijd krijgt, waarvan de oorzaak niet altijd direct duidelijk is.

Bij GGZ WNB werken specialisten op het gebied van de ouderenpsychiatrie. Mensen van 65 jaar en ouder met psychische en psychiatrische problemen kunnen bij ons terecht voor diagnose en behandeling. Wanneer er vóór het 65e jaar problemen spelen die passen bij de aandachtsgebieden van ouderenpsychiatrie bent u uiteraard ook welkom voor diagnostiek en behandeling.

Ook zijn wij deskundig als het gaat om psychiatrische problematiek, in combinatie met geheugenproblematiek. Voor de diagnostiek van geheugenproblematiek werken wij samen met het Bravis ziekenhuis en Stichting Groenhuysen. Wanneer u geheugenproblemen ervaart en onderzoek nodig is naar de ernst en oorzaak hiervan, kan uw huisarts u aanmelden bij  het Bravis ziekenhuis afdeling neurologie / geheugenpoli.

Wanneer psychische klachten in toenemende mate het functioneren belemmeren, heeft u mogelijk professionele hulp nodig. U kunt dan het beste naar uw huisarts gaan. U heeft namelijk een verwijzing van de huisarts nodig, voordat u bij ons komt. Ook een specialist of andere arts kan u naar onze organisatie doorverwijzen.

Werkwijze

Behandeling

GGZ WNB beschikt over een uitgebreid behandelaanbod dat wordt aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Ambulante hulp

Een ambulante behandeling betekent dat afspraken voor uw behandeling plaatsvinden op een locatie van GGZ WNB of-  in incidentiele gevallen – bij u thuis. Behandeling wordt zowel in individuele gesprekstherapie aangeboden, als in groepsverband. Groepsbehandeling kan in de vorm van gesprekstherapie zijn (verbale therapie) en/of in de vorm van non-verbale therapie, zoals bijvoorbeeld bewegingstherapie (psychomotore therapie) of creatieve therapie (beeldende therapie).

Klinische hulp

Een klinische behandeling betekent dat u wordt opgenomen op de afdeling ouderenpsychiatrie. Deze afdeling bevindt zich op het terrein van de GGZ WNB in Halsteren. U verblijft hier dan tijdelijk intern en krijgt een behandelprogramma, waarin staat hoe uw dag er uit ziet en wanneer u diverse therapieën volgt.   Een opname is altijd van tijdelijke aard, In samenspraak met ambulante en klinische behandelaren wordt het behandelaanbod op uw persoonlijke situatie afgestemd.

Dagopvang

Aanmelding voor dagopvang van ouderen met psychische problematiek loopt via het WMO loket van de gemeente. Om hier gebruik van te kunnen maken, hoeft u niet in behandeling te zijn of te komen  binnen GGZ WNB.

Vrijwillige en onvrijwillige zorg

Alle vormen van behandeling zijn in principe vrijwillig. Echter kan het gebeuren dat onvrijwillige behandeling noodzakelijk is. De rechter wijst een onvrijwillige behandeling toe,  wanneer iemand een gevaar voor zichzelf en/of diens omgeving vormt. Er wordt dan een crisismaatregel of zorgmachtiging aangevraagd.

Meer informatie over gedwongen opname leest u in deze folders:

Onze behandelingen

Contact