MijnGGZWNB

Jongvolwassenen (18-25)

Algemeen

Tussen de 18 en 25 jaar maken jongeren veel veranderingen door. Ze gaan studeren of werken. Je gaat je eigen leven leiden als jongvolwassene, en grotendeels voor jezelf zorgen, zeker als je zelfstandig gaat wonen. Niet alle jongeren worden moeiteloos volwassen. Sommige jongeren hebben problemen waarvoor ze deskundige hulp nodig hebben. Daarbij kan de afdeling Jongvolwassenen van GGZ WNB hulp bieden. Onze hulpverleners zijn gespecialiseerd in psychische problemen bij mensen van ongeveer 18 tot en met 25 jaar. Wij onderzoeken wat er aan de hand, geven hier uitleg en advies over en bieden behandeling. Zo licht als mogelijk is, zo zwaar als noodzakelijk is en zo kort of zo lang als nodig is. Wij hanteren een herstelgerichte visie waarbij wij aansluiten bij de eigen kracht, regie en mogelijkheden van cliënten en hun ouder(s) en naastbetrokken gezinsleden.

Het is verstandig om hulp te zoeken:

 • als je alleen nog maar somber bent of je al heel lang rot voelt; als je regelmatig denkt dat je dood wilt of je jezelf beschadigt;
 • als je je helemaal terugtrekt in jezelf en geen contact meer hebt met anderen; als je niet meer naar buiten durft;
 • als je angstig bent; als je niets meer doet omdat je bang bent om te falen;
 • als je vreemde gewaarwordingen hebt, stemmen hoort of dingen ziet die er eigenlijk niet zijn; als je heel achterdochtig bent;
 • als je genoeg hebt van je heftige stemmingswisselingen; als je je weer vrolijk en prettig wilt voelen, en minder onzeker wilt worden;
 • als je niet meer goed functioneert op school of op je werk; als je familieleden of vrienden zeggen dat je hulp moet zoeken;

Werkwijze

Behandeling

Bij al onze behandelingen vinden we het belangrijk:

 • dat je zelf je keuzes leert maken; jij bepaalt zelf hoe je je leven inricht;
 • dat je ontdekt wie je eigenlijk bent;
 • dat je een zelfstandige volwassene wordt;
 • dat je een eigen vriendenkring opbouwt en een relatie kunt aangaan;
 • dat je je op een gezonde manier losmaakt van het gezin waarin je bent opgegroeid;

Ambulante behandeling

Een ambulante behandeling betekent dat je gewoon thuis of zelfstandig woont. Regelmatig kom je naar ons toe voor een individueel- of groepsgesprek, therapie of begeleiding. We zetten in op ambulante behandeling, maar indien er toch een klinische opname nodig is wordt er samen met jou bekeken welke behandelaanbod het meest passend is. Dat kan zowel binnen als buiten GGZ WNB zijn.

Eclectisch

Wij werken eclectisch, dat wil zeggen dat we verschillende behandelmethoden toepassen. We bieden daarbij onder andere:

 • Traumabehandeling waaronder EMDR en Imaginaire Rescripting en werken daarbij vaak multidisciplinair
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Psychodynamische psychotherapie
 • Schematherapie
 • Steunende en structurerende behandelvormen
 • Gezinstherapie

In ieder geval

Wij werken met doelgroep en leeftijdsspecifieke teams zodat wij de hulpverlening goed kunnen afstemmen op de hulpvraag. Hierbij wordt de ontwikkelingspsychologie betrokken.

Inherent aan de specialistische GGZ werken wij uitsluitend met hoogopgeleide en gekwalificeerde professionals. De behandelaren van GGZ WNB zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met psychische en psychiatrische problemen. Zij kijken naar het individu en zijn systeem in de hele breedte: de ontwikkeling op verschillende terreinen, functioneren op school, in het gezin, in sociale contacten, het lichamelijk functioneren (biomedisch) en hoe deze factoren en het gezin elkaar beïnvloeden.

Onze behandelingen

Contact