MijnGGZWNB

Forensische zorg

Inleiding

De Forensische Psychiatrie (FP) en Forensische Psychiatrie voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (FP LVB) is bedoeld voor cliënten met of zonder een licht verstandelijke beperking die delictgedrag of ernstig probleemgedrag hebben laten zien.

Vaak zijn er problemen op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld: je hebt schulden, je gebruikt drugs of alcohol, je voelt je somber of angstig, je kunt erg agressief zijn, je hoort stemmen, je hebt geen werk of geen woning.

Je krijgt een forensische behandeling als je door een psychische stoornis delicten hebt gepleegd. Vaak heeft de rechter dan uitgesproken dat een behandeling nodig is.

Forensische behandeling kent een aantal speciale behandelonderdelen, bijvoorbeeld:

 • We maken minstens één keer per jaar een schatting van de kans op een nieuw delict.
 • Je kijkt samen met een behandelaar naar je delict(en), hoe je leven er toen uit zag, en wat je nodig hebt om in de toekomst geen delict meer te plegen.
 • Je kijkt samen met medecliënten, een ervaringsdeskundige en behandelaren naar hoe je in de toekomst delictgedrag of ernstig probleemgedrag kunt voorkomen.

Wanneer en hoe zoek je hulp?

Er zijn twee verschillende manieren om hulp te krijgen van de Forensische Psychiatrie en Forensische Psychiatrie voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking:

 1. TBS-titel

Als je een TBS-titel met een TBS-titel en een transmuraal verlofkader (in aanvraag) hebt, zal je hoofdbehandelaar contact kunnen zoeken met onze manager om jou aan te melden.

 1. Forensische titel

Als de rechter je heeft veroordeeld en een forensische titel heeft gegeven, kunnen het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en psychologie (NIFP), je reclasseerder of je behandelaar in de gevangenis je aanmelden via het Informatiesysteem Forensische Zorg (IFZO).

Werkwijze

Behandeling

We willen altijd samen met jou proberen te voorkomen dat je opnieuw problemen krijgt of delicten pleegt.

Ambulante behandeling

Een ambulante behandeling betekent dat je behandeling of begeleiding van ons krijgt, maar niet in een kliniek wordt opgenomen. Je woont thuis of je verblijft in een andere zorginstelling (bijvoorbeeld in een woonvorm, andere GGZ, instelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking). We proberen dan zoveel als mogelijk bij jou thuis af te spreken voor gesprekken. Of je komt op afspraak naar je behandelaar of naar een training/therapie. Je maakt zelf afspraken met je behandelaar hoe vaak en waar jullie contact met elkaar hebben. En mocht het even slecht met je gaan, dan kunnen we je vaker bezoeken om je door de moeilijke periode heen te helpen.

Deeltijdbehandeling

Deeltijdbehandeling betekent dat je één keer per 1 of 2 weken een hele dag therapie komt volgen.
De deeltijdbehandeling is specifiek voor mannen met een licht verstandelijke beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben laten zien of hierover vaak fantaseren. Je leert door middel van voorlichting, training, therapieën en gesprekken om meer inzicht te krijgen in je problematiek en je leert signalen te herkennen om uit de problemen te blijven. Je doet dit aan de hand van het “Blijf uit de problemen plan”.

Klinische behandeling

Een klinische behandeling betekent dat je wordt opgenomen in één van onze klinieken op het terrein van de GGZ WNB in Halsteren. Je woont dan als het ware tijdelijk in onze kliniek: je slaapt en eet er en volgt allerlei therapieën. Je krijgt een weekprogramma, waarin staat hoe laat de maaltijden zijn en wanneer je welke therapie krijgt. Er zijn huisregels die je op papier krijgt en waar je je aan moet houden. Daarnaast krijg je informatie over de gang van zaken op de afdeling. Zo mag je bijvoorbeeld geen drugs of alcohol gebruiken, anderen niet slaan en wordt van je verwacht dat je respectvol met anderen omgaat. Je kunt hierin ook lezen wanneer je je mobiele telefoon mag hebben.

Als je bent opgenomen in een kliniek, leef je daar met andere cliënten samen. Je zorgt samen voor de boodschappen en het koken. Je houdt samen de afdeling schoon en netjes. Ook volg je diverse therapieën samen.

Je krijgt twee Persoonlijk Begeleiders (PB-ers), die je ondersteunen in alle stappen van je behandeling. Ook krijg je een behandelaar (psycholoog of psychiater), met wie je je behandeling gaat uitstippelen. In de loop van je behandeling zul je met verschillende soorten medewerkers in contact kunnen komen. Zoals de activiteitentherapeut, jobcoach, maatschappelijk werker, arts, psychiater, verpleegkundige/begeleider, psycholoog. Er is dag en nacht personeel bereikbaar.

Je mag niet gelijk in je eentje van de afdeling af. We gebruiken verschillende stappen om je vrijheden op te bouwen. Bijvoorbeeld in stap 2: je mag enkel onder begeleiding van de afdeling. Er zijn stappen waarin je een maximum tijd zonder begeleiding van de afdeling mag. Er is ook een stap om zonder begeleiding van het terrein te mogen. Ook boodschappen doen voor de groep kun je in stappen opbouwen: onder begeleiding, met een groepsgenoot, zelfstandig.

Onderdelen die bij een opname in onze klinieken horen, zijn bijvoorbeeld:

 • Elke week is er een gesprek op jouw afdeling met een behandelaar, iemand van de begeleiding en alle cliënten met wie je op de afdeling woont.
 • Themabespreking: Er wordt een onderwerp besproken in de groep met de begeleiding. Dit kunnen lastige onderwerpen zijn, zoals “wat zijn gevoelens”, of “hoe leg ik andere mensen uit waarom ik opgenomen ben”. Maar ook ontspannende onderwerpen, zoals een spelletjesmoment of een buitenactiviteit.
 • Oproepgesprek of feedbackgesprek. Als je een regel overtreedt of over iemand zijn grens gaat, kan dit in een gesprek worden uitgelegd. Een oproepgesprek of feedbackgesprek kan gevolgen hebben, zoals dat je vrijheidsstappen tijdelijk kwijtraakt of een opdracht in de groep moet doen.
 • Hierin vertel je in de groep aan hoe jij er vandaag bij zit, hoe je je voelt, in welke fase van je signaleringsplan je zit.
 • Je wordt geregeld gecontroleerd op het gebruik van drugs en alcohol. Ook kan je kamer gecontroleerd worden op gevaarlijke of verboden spullen om de afdeling veilig te houden.

Forensisch wonen

De stap van een klinische forensische setting naar de maatschappij of een reguliere woonvorm is vaak groot. Daarom is er een forensische woonvorm op het GGZ-terrein als tussenstap waar je kunt leren om zelfstandig(er) te gaan wonen. Hier wonen vooral cliënten die vanuit een kliniek komen of eerst in de gevangenis zaten. Dit is een tussenstap naar begeleid wonen of zelfstandig wonen. Je kunt leren hoe je het huishouden doet, zelf je boodschappen haalt en je dagen invult. Je woont hier maximaal 2 jaar. Je moet minstens 3 dagdelen dagbesteding of (vrijwilligers)werk hebben. Er wordt van je verwacht dat je dagelijkse problemen zoveel mogelijk zelf probeert op te lossen. Er is overdag en in de avond woonbegeleiding aanwezig om je hierbij te ondersteunen. In de nachten kun je in geval van nood de nachtdiensten van onze kliniek vragen om hulp.

Begeleiding en behandeling

Maatschappelijk werk

Aan al onze cliënten bieden we maatschappelijk werk. Je kunt met een maatschappelijk werker praktische zaken aanpakken, zoals:

 • Een ID-bewijs of zorgverzekering aanvragen.
 • Een uitkering aanvragen en je schulden afbetalen.
 • Gesprekken voeren om de relatie met je ouders, partner of kinderen te verbeteren.
Onze behandelingen

Contact