Basis of gespecialiseerde GGZ?

 

De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgen op de juiste plaats. De huisarts is verantwoordelijk voor de behandeling van lichte psychische klachten, in samenwerking met een Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ). De huisarts of POH-GGZ kan voor hulp bij psychische problemen ook doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ.

GGZ WNB biedt zowel Basis GGZ als gespecialiseerde GGZ aan. Voor de Basis GGZ doen we dat onder een andere naam: GGZuidland.

20180528122822_jong-therapie.jpg

Basis of gespecialiseerde GGZ?
De zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen valt onder de Basis GGZ. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut.

Zijn de problemen van de cliënt na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen de psychische problemen van de cliënt niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan de huisarts doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Deze vorm van zorg is bedoeld voor cliënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.

Onze Basis GGZ: GGZuidland
GGZuidland verleent geestelijke gezondheidszorg in de Basis GGZ. Bij GGZuidland kunnen cliënten terecht met een laag complexe en matig risicovolle psychiatrische aandoening en/of een stabiele chronische psychiatrische aandoening. Het uitgangspunt bij de behandeling is het aanpakken van mentale klachten door een zo kort maar krachtig mogelijke behandeling toe te passen.

GGZuidland is actief in de regio Westelijk Noord-Brabant (net zoals GGZ WNB), met vestigingen in Bergen op Zoom en Roosendaal. Alle zorgverzekeraars vergoeden de zorg voor behandelingen door GGZuidland. Meer informatie en de aanmeldprocedure is te vinden op de website van GGZuidland: http://www.ggzuidland.nl.

Onze gespecialiseerde GGZ: GGZ WNB
GGZ WNB biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De gespecialiseerde GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten. De behandeling van deze klachten doen wij op verschillende manieren. Naast reguliere ambulante behandelingen, bieden wij o.a. intensieve (thuis) behandeling, kortdurende klinische opname, zorg in de wijk (FACT), woon ondersteunende zorg, begeleiding volgens de WMO, langdurig verblijf en crisiszorg.

Meer informatie over de zorg door GGZ WNB is te vinden op de andere pagina’s binnen deze website.