ANBI

 

De Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant en de Stichting Aanvullende Patiëntenzorg staan geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als ANBI ben je verplicht een aantal gegevens te publiceren over bijvoorbeeld het bestuur, beleid en een aantal financiële gegevens. Instellingen die als ANBI zijn geregistreerd, kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, bij erven, schenken en giften bijvoorbeeld. Op deze pagina zijn daarom de benodigde gegevens en documenten opgenomen. Voor algemene informatie over een ANBI verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Het gaat om twee verschillende ANBI’s:

  Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant Stichting Aanvullende Patiëntenzorg
RSIN 8095.37.291 8060.02.414
Contactgegevens Zie contact Hoofdlaan 8, 4661 AA Halsteren
Bestuurssamenstelling Organisatie en bestuur Zie document
Beleidsplan De strategie van GGZ Westelijk Noord-Brabant alsmede toelichting op relevante thema’s kunt u terugvinden in het jaarverslag 2016 vanaf pagina 18 e.v. Zie document
Beloningsbeleid Het beloningsbeleid is conform de CAO GGZ en FWG 3.0. Voor de Raad van Bestuur is dit de NVZD-regeling De Stichting Aanvullende Patiëntenzorg heeft geen personeel. Dit onderdeel is n.v.t.
Doelstelling De doelstelling c.q. missie en visie van GGZ Westelijk Noord-Brabant kunt u terugvinden op pagina 6 e.v. van het jaarverslag 2016. Zie document
Verslag activiteiten Het verslag van de uitgevoerde activiteiten kunt u terugvinden in het jaarverslag 2016. Zie document
Financiële verantwoording Financiële gegevens Zie document