Persinformatie

Cliënten, hun naasten, verwijzers, stakeholders en media. Deze mensen in ons netwerk informeren wij stelselmatig over ons werk. In toenemende mate gebeurt dit digitaal, via ons jaarverslag, deze website, social media, maar ook persoonlijk delen wij graag onze kennis en ervaring.

Media kunnen met persvragen terecht bij de afdeling Communicatie.

Vivianne Viguurs, Adviseur Communicatie GGZ WNB

06 - 10 55 11 30
v.viguurs@ggzwnb.nl

Bij afwezigheid kan contact opgenomen worden via 0164 - 28 91 00.